Žánrová paleta Evy Výborné je poměrně pestrá – od kresby a malby přes grafiku a fotografii až po světelné kinetické objekty a prostorové instalace. Ve svých pracích, které jsou především o světle, prostoru a pohybu, se snaží dobrat k preciznímu, ale nevšednímu ztvárnění cesty. Cesty z vlastního nitra, ze známého a poznaného světa do prostoru znejistění, mimo náš dosah a možnosti spatření.


„Vždycky jsem šla svou vlastní cestou, vždycky jsem chtěla být sama sebou. Prošla jsem přirozeným vývojem, sbírala zkušenosti pro zdokonalení a vystižení výtvarného projevu, ale jeho podstata výrazové cesty, průchodu z vnitřního osobního nastavení do světa nepoznaného, zůstává stejná,“ dodává výtvarnice k barevně vzrušivým, dramatickým obrazům plným dynamiky, ale zároveň i zklidňující jistoty výběru.


Výstava Evy Výborné, která působí také jako pedagožka na Střední umělecko-průmyslové škole sv. Anežky České v Českém Krumlově, bude pro veřejnost přístupná až do 25. listopadu.


Pokud by vás ale zajímala fotografická část její tvorby, máte možnost se s ní seznámit na výstavní akci s názvem Hraniční hodnoty, konané v rámci Mezinárodního veletrhu umění v Salcburku ve dnech 9. – 11. listopadu.