Její autor Wabi Ryvola, známý spíš svou písničkovou tvorbou, měl úzké osobní vazby k jižním Čechám a navíc originální ilustrace ke knížce jsou dílem o generaci mladšího Martina Beneše z Č. Budějovic. Také řada postav v jeho povídkových příbězích našla svůj předobraz ve skutečných osobách právě z českého jihu.

 

Myšlenkou na souborné vydání Ryvolových povídek se okruh jeho příznivců zabýval více než deset let, ale souhrou různých okolností a vyvstalých problémů byl projekt stále odkládán. Teprve letos díky vytrvalosti a důslednosti trampského archiváře Petra Vokouna Náhlíka a týmu zainteresovaných obětavců spatřila knížka světlo světa.


Základem pětadvaceti v knize obsažených povídek, které vznikaly na přelomu 60. a 70.let, je podle názoru P.Náhlíka nejen to, co Wabi Ryvola sám prožil, ale pokaždé i kousek mystického, iracionálního tajemna, které dává těmto příběhům nadčasovou přitažlivost.


Od smrti nezkrotného rebela a neúnavného barda Wabiho Ryvoly, o němž se hovoří jako o jednom z průkopníků moderní trampské písničky, uplynulo už víc než dvanáct roků. Ovšem jeho písničky, kterých je přes dvě a půl stovky, žijí dál svůj svébytný život trvalek vyrostlých z kořenů srdce. Wabiho stopu však lze vysledovat i v jiných tvůrčích kolejích. Společně s mladším bratrem Mikim se pustili do publicistické novinařiny – ať už to byla rubrika Psáno na březové kůře v magazínu Krásy života či populárnější Táborový oheň v Mladém světě, časopísek Camp nebo vesměs samizdatové trampské tiskoviny. Vznik ČTU koncem 60.let dal vyrůst časopisu Stezka, jehož se Wabi stal šéfredaktorem. Později pak se podílel i na vydávání Trailu, vedl trampskou rubriku v Obraně lidu a jeho jméno se objevovalo i v řadě dalších periodik včetně deníků.


Jeho povídky vyšly v samizdatech Podivnej Weekend a Léto v šedejch kopcích, ale i v nesčetných legálních i samizdatových časopisech. Po sametovém uvolnění se některé z nich objevily i v knižních sbornících, souborně však teprve nyní. „Ačkoliv práce na sborníku byla náročná a dlouhodobá, myslím si, že je to jen malá splátka dluhu, který vůči Wabimu moje generace cítí,“ řekl Petr Náhlík k novince ještě vonící tiskařskou černí…