Patronem akce jsou režisérka Alice Nellis, designér Maxim Velčovský, taneční bratrské duo Jiří a Otto Bubeníčkovi a operní pěvkyně Magdalena Kožená. V Českých Budějovicích se koncerty odehrají na Náměstí Přemysla Otakara II. Od 10 h. zahrají ZUŠ Piaristické náměstí, ZUŠ B. Jeremiáše, Druhá soukromá ZUŠ, ZŠ a ZUŠ Bezdrevská a ZUŠ Vojtěch, od 13 h. vystoupí orchestry, sbory i sólité, od 17 h. si lidé mohou poslechnout hlavní koncert. Do našeho města přijede režisérka Alice Nellis a bude od 12 h. besedovat s českobudějovickými studenty a ve 13 h. uvede koncert na náměstí. Na Piaristickém náměstí bude doprovodný program žáků literárně-dramatického oboru. Stanislav Kahuda, hudebník a textař z Českých Budějovic, přetextoval studentskou hymnu Gaudeamus Igitur.

„Musíte trefit obsah i dlouhé a krátké slabiky, bylo to jako křížovka,“ vtipkoval. Hymna zakončí večer na náměstí. „Budou ji zpívat sbory škol, orchestr a zúčastnit se mohou všichni, kdo ji budou umět,“ říká Pavel Steffal ředitel ZUŠ na PIaristickém náměstí. 


Text k hymně - autor Stanislav Kahuda:
GAUDEAMUS IGITUR
1)
Hudbu máme, věřte nám,
nade všechno rádi.
Je to láska jako trám
- a ta patří k mládí.

Dnešní mládež - to je hrůza!
Nás však líbá pouze múza.
Ani otec, ani máti
nemusí se o nás báti.

2)
Kdo si zpívá, nestojí
o lékařskou péči,
nemocí se nebojí,
neboť hudba léčí.

Kašel, chřipka nebo rýma
- to nás vůbec nezajímá.
Někdo kašle, někdo sípá,
my jsme zdraví jako řípa.

3)
Tohle je ta muzika,
která se všem líbí.
Při ní každý z publika
vkus a cit si tříbí.

Ba i soused, co jde z noční,
jeho choť a dítě roční
křičí blahem, když jim ráno
zahrajeme na piano.

4)
Někdo přijde na buben,
když ho zmámí sláva.
Někdo si zas každý den
do trumpety dává.

My jen občas, jak se známe,
na nervy všem zabrnkáme.
V base ale, pokud víme,
kvůli tomu neskončíme.

5)
Štěstí bývá někdy dost,
jindy zase málo.
Kdo si tančí pro radost,
tomu štěstí přálo.

Někdo tančí jen a pouze
pro radost a kvůli touze.
Někdo myslí, že tím získá,
tančí-li, jak jiný píská.

6)
Slzy, vrásky nebo šrám
maska dobře skrývá.
Bez pohádek, věřte nám,
každý smutný bývá.

Rodiče snad ukonejší
tahle ze všech nejkrásnější:
Chceme býti jedničkáři
s pochvalou a svatozáří!

7)
Nebývá nám do zpěvu,
když svět barvy ztrácí.
Vykouzlit pár úsměvů,
dá však velkou práci.

Bude smutný, bude skleslý
ten, kdo si svět nevykreslí
barvičkami růžovými.
A to nejsou žádné šprýmy!

8)
Gaudeamus igitur!
Zpívejte si stále.
Zbaví vás to nočních můr,
stesků a tak dále.

Až se dobře naladíte,
slyšte to, co dávno víte:
Nade všechny milióny
jsou jen v duši čisté tóny!