Desítky psů ve špatném fyzickém i psychickém stavu odvezlo z Chvalešovic sdružení Cibela, které se zabývá ochranou týraných zvířat. „Většina těch psů nikdy nepřišla do kontaktu s lidmi,“ říká členka sdružení Martina Pohorská.

Kolik jste dosud odvezli z Chvalešovic psů a jaký je jejich další osud?

K dnešnímu dni je to 58 psů. Umisťujeme je buď do útulků, které s námi spolupracují, nebo do dočasných domovů u našich dobrovolníků, kde budou do té doby, než o ně někdo projeví zájem. Ještě kolem dvaceti zvířat plánujeme odvézt.

V jakém stavu byla zvířata, potřebovala akutní veterinární péči? Docházelo podle vás k jejich týrání?

Ano, k týrání tam podle nás rozhodně docházelo. Většina těch psů nikdy nepřišla do kontaktu s lidmi, takže je musíme naučit takovým základům, jako je mazlení a důvěra. Zarážející je třeba i to, že vůbec neznají šunku nebo piškoty, které si od nás nechtěli vzít. Byl to pro nás šok. Většina těch zvířat je ve špatném psychickém stavu a mají velmi zanedbaný zevnějšek. Hodně jich mělo problémy třeba se záněty uší.

S kým ještě při vydávání zvířat do náhradní péče spolupracujete?

Spolupracovali jsme s děčínským útulkem, s útulkem v Maršovicích a Tachově. Naše depozita jsou v Praze a okolí, Jindřichově Hradci, Týně nad Vltavou a v Českých Budějovicích.

Jak se o zvířata mohou případní zájemci přihlásit?

Všechny bližší informace včetně fotografií najdou lidé na našich stránkách www.cibela.cz nebo se je dozvědí čísle 721 878 458.