Kam s kuchyňským olejem poté, co na něm usmažíte řízek k obědu? Tento problém již nemusí řešit obyvatelé Hlincové Hory. V obci totiž vedle kontejnerů na plasty, sklo a papír nyní najdou i zvláštní nádoby, kam mohou vyhazovat použitý potravinářský tuk a olej. Ten potom specializovaná firma vyváží a ekologicky likviduje.

„Někteří občané našeho satelitního městečka nevěděli, co mají s olejem z kuchyně dělat. Vyhazovali ho do komunálního odpadu, což není vhodné, nebo vylévali do kanalizace, čímž poškozovali vlastní i obecní majetek,“ popsal starosta Karel Fousek. Představitelé obce proto začali uvažovat, jak situaci zlepšit. Nakonec tu na místa, kam jsou lidé zvyklí chodit se separovaným odpadem, například sklem nebo papírem, přidali ještě dvě samostatné nádoby na použité kuchyňské tuky.

Jedna z nich stojí uprostřed čtvrti Kodetka, druhá ve staré části obce. Obyvatelé novinku vítají. „Určitě je to dobrý nápad. Jsem zvyklá třídit odpad, a tak budu olej ráda dávat do zvláštní popelnice,“ komentovala Šárka Bumbová, která žije v Hlincové Hoře již deset let.

Použité potravinářské tuky mohou lidé vyhazovat v PET lahvích, kanystrech nebo jiných plastových nerozbitných nádobách. Popelnici pak jednou za měsíc vyváží specializovaná českobudějovická firma Eko–PF, která oleje také ekologicky likviduje. „Recyklují se a dále využívají například v kosmetickém či automobilovém průmyslu,“ uvedla za společnost Veronika Čejková.

Zvláštní popelnice jsou na Hlincové Hoře od poloviny prosince, lidé již do nich vyhodili okolo 25 kilogramů oleje. Starosta Karel Fousek se domnívá, že projekt, na který obec nemusela z vlastního rozpočtu vydat ani korunu, usnadnil mnoha občanům život. „Určitá skupina se již dříve snažila tento odpad separovat a využívali svoz nebezpečného odpadu jednou ročně. Teď to však nemusí dlouho skladovat někde v garáži,“ vysvětlil.

Především ale ubylo těch, kteří olej vylévají do dřezů či toaletních mís. To bývá podle mluvčí společnosti ČEVAK Jitky Kramářové často příčinou závažných problémů v kanalizačním systému. „Po ochlazení tuků v kanálech vznikají hrudky, na které se postupně nabalují a zachycují další příměsi. Ty ucpávají kanalizační čerpadla, obalují sondy ovládající jejich chod a zastavují je,“ zdůraznila. Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají a vznikají tak mastné kyseliny, kvůli nimž více korodují stěny potrubí.

Kromě toho se podle Kramářové tuk a olej v kanalizaci neustále mísí s jinými nečistotami a vytváří tuhé nánosy, které brání volnému průtoku vody. Jejich odstranění je pak pro vodohospodáře velmi náročné a nákladné.

Fousek právě proto připomněl, že díky popelnici na olej obec ušetří i vlastní peníze, které by jinak musela vydat na opravu potrubí. Hlincohorským vzorem se tedy postupně inspirují i další obce na Českobudějovicku. „V tomto týdnu se budou popelnice umisťovat do Libníče, Chotýčan a Úsilného,“ vyjmenovala Čejková.

Společnost Eko–PF již také začala jednat s Magistrátem města České Budějovice. „Eko–PF nabídla spolupráci zástupcům odboru správy veřejných statků a odboru ochrany životního prostředí. Dohodli se, že firma předloží městu návrh pilotního projektu do konce února,“ potvrdila mluvčí Jitka Welzlová. V krajském městě by měl projekt řešit likvidaci olejů z domácností v určité vybrané lokalitě, pravděpodobně na sídlištích.