Během projednávání novely zákona o ochraně ovzduší navrhli Piráti zrušení výjimek z limitů pro znečištění pro hnědouhelné elektrárny. ODS se postavila proti. S jakými argumenty?
Tak především tento návrh není nový, již v minulosti s ním obcházely politiky některé ekologické organizace. A když jsou za něčím ekologičtí aktivisté, obvykle zbystřím. I v tomto případě se jedná o nedomyšlený návrh, jehož dopady by lidé pocítili ve svých peněženkách. S výjimkami z velmi přísných limitů počítá i evropská legislativa a útlum využívání hnědého uhlí probíhá v České republice podle dříve přijatých pravidel. Nečekaný zásah v podobě navrhovaného zrušení výjimek by zmařil dosavadní miliardové investice do ekologizace elektráren a tepláren a ve výsledku zvednul ceny energií a tepla pro koncové spotřebitele.

Druhá strana ale upozorňuje na stále špatnou kvalitu ovzduší v některých regionech. Co tedy s tím?
O opatřeních na ochranu ovzduší povedeme další debatu, protože někde je problém opravdu vážný. Pokud mají být ale konkrétní kroky účelné a kvalitu ovzduší opravdu zlepšit, musíme znát jejich dopady předem. Piráti však svůj návrh předložili jako přílepek bez jakékoliv analýzy a podkladů. Možná by pak bylo více vidět, že hlavním zdrojem znečištění ovzduší jsou dnes v České republice lokální topeniště a doprava. A tady si nemůžu odpustit jednu, byť zjednodušující, poznámku. Po čistějším vzduchu paradoxně volají někdy titíž ekologové, kteří pak blokují stavbu obchvatů, které by ulevily dopravě ve městech.

Ve hře je také nová pravomoc obcí zakázat lidem topit hnědým uhlím. Podpoříte tento návrh na půdě sněmovny?
Určitě nepodpořím návrh, aby bylo možné zakázat spalovat hnědé uhlí obecně ve všech kotlích. Mnoho lidí v posledních letech s pomocí kotlíkových dotací investovalo do modernizace svých kotlů určených i na uhlí a je absurdní, aby jim nyní stát jejich používání zakazoval. Toto opatření by se navíc dotklo hlavně lidí na venkově nebo seniorů, tedy lidí, pro které je uhlí cenově nejdostupnější palivo. Pak je tu i mírnější varianta, podle které by bylo možné takový zákaz přijmout jen u nejstarších typů kotlů. O té se budeme bavit, ale osobně mám i s ní problém.

Jaké Vás k tomu vedou důvody? Nemělo by být zdraví na prvním místě?
Samozřejmě všichni chceme vychovávat děti na čistém vzduchu. A přestože máme štěstí a žijeme v čistém regionu, ani nám v jižních Čechách se někdy smogová situace nevyhne. Nebojím se ani toho, že by starostové v praxi svou pravomoc zneužívali nebo nadužívali. Přesto jde o poměrně zásadní zásah do života lidí, podobně jako dříve přijatá pravomoc úředníků vstupovat do obydlí kvůli kontrole kotlů. ODS je dnes jedinou parlamentní stranou, která důsledně brání právo lidí na soukromí. Na půl to opravdu dělat nelze. Obecně totiž platí, že každé takové opatření, byť je vedeno sebelepšími úmysly, může časem vést ke svévoli úředníků a šikaně ze strany státu. A pak už je pozdě se bránit.