V šumavském parku na společných hranicích s Bavorskem a Rakouskem se nachází kromě přechodů také 18 přechodových bodů. Turisté je ale využívají velmi málo.

„Po vstupu České republiky do Schengenského prostoru navrhovali v roce 2008 zástupci Klubu českých turistů se zástupci obcí z Čech, Bavorska a Horních Rakous na společných hranicích s Bavorskem a Rakouskem v NP a CHKO Šumava otevření 25 nových přechodových bodů,“ říká mluvčí parku Jana Zvettlerová.

Ke stávajícím devíti přechodům (Alžbětín, Ferdinandovo Údolí, Gsenget, Bučina, Strážný, Nové Údolí, Třístoličník, I/10, Zadní Zvonková) po jednáních a pochůzkách v terénu přibylo 18 přechodových bodů.

Místa Pod Poledníkem a Modrý sloup byly otevřeny jenom na dvouleté období (2009 - 2010). „O možnosti otevření těchto dvou přechodů v následujících letech se bude jednat až po vyhodnocení monitoringu vlivu návštěvnosti na předměty ochrany přírody v parku,“ řekl Josef Zollpriester, vedoucí oddělení ochrany ekosystémů sekce Správy Národního parku Šumava.

Strážci přitom zjistili nízkou návštěvnost. Většina turistů je českých, německých je velmi málo. Přechodové body využívají hlavně senioři.
Podle umístěného turniketu loni navštívilo přechodový bod Modrý sloup 4600 turistů, letošní návštěvnost je poloviční.
„I když tyto přechody turisté málo využívají, je dobře, že na Šumavě jsou a že lidé mají možnost jimi procházet,“ tvrdí referent Informační a strážní služby Petr Šrail.

Nové přechodové body: (Pod Plesnou, Pod Poledníkem, Modrý sloup, Siebensteinkopf, Teufelsbachstrasse, Pod Žďárkem, Hinterfirmiansreut, Vorderfirmiansreut, Schnellenzipf, Krásná Hora-Horní cesta, Krásná Hora-Dolní cesta, U Tokaniště, Kyselov, Zoubek, Sankt Oswald, Pasečná, Pod Pasečnou, Guglnwald).