Pokud se zvedají televizní poplatky, vždy se vede diskuse, zda veřejnoprávní televizi potřebujeme. Rozhlas bývá ve stínu. A vždy se část lidí oprávněně horší, proč mají za ČT platit i ti, kdo se jí vyhýbají na sto honů. Někteří právě dospěvší vlastníci mnoha mobilů, tabletů a compů možná o její existenci už vědí jen matně. Dnes by se však mělo debatovat o level, jak se hezky česky říká, výš.

Ověřit informaci je nyní patrně nejtěžší v dějinách. Namítnete, že když se bájivý Řek vypravil na moře, hned jsme měli Kyklopy, Sirény, Charybdu a tak. Jenže vždy se podobnou cestou mohl vydat veřejnoprávnější mořeplavec a lehce přehnaná tvrzení poopravit. Teď však zpráva vypadá jako lež a lež jako zpráva. O těch nestvůrách nevypráví tady Meliklés, ale chytili jsme to „někde na internetu“ a četli jsme jen titulek, většinou zkomoleně.

Některá soukromá média, například Deník.cz, dezinformace vyvracejí a uvádějí do kontextu. Sama to zvládnout v celé šíři nemohou. Není tedy na čase založit mohutný veřejnoprávní server, který by zahrnoval stará i nová média, tedy nejen televizi, a spojovala by jej idea ověřených, vysvětlených zpráv a profesionálních komentářů?

I to je možná už dnes zastarávající myšlenka. Zůstávat však při stoleté televizi, která se čím dál tím rychleji ztrácí v moři internetu, je sázka na špatnou kartu. Nastupující ředitel Souček obrovský problém chabého života ČT na sítích vidí a změna má být jedním z úhelných kamenů jeho úřadování.

Jednak může být pozdě, jednak tomu budou bránit zažité pracovní postupy. Nejdůležitější však je, že to má být obráceně. Televize se má stát jednou ze součástí onoho veřejnoprávního serveru, který sdruží nejlepší odborníky z IT oblasti s reklamními manažery, influencery, grafiky, analytiky, politology, historiky a samozřejmě v první řadě se špičkovými novináři.

Přibližně takto by měla vypadat veřejnoprávní služba v čase umělé inteligence. Každý by zde mohl najít fakta a kontext, kdo by chtěl víc, mohl by chatovat s živými lidmi, konfrontovat s nimi své názory. Veřejnoprávnost, bude-li jaká, tak stejně dopadne. Tak proč nezačít dřív, než budeme trpně donuceni?