Řidič se na zběsilou jízdu vydal uprostřed noci poté, co jej kvůli přestupku zastavila policejní hlídka.

A právě její role ve smutné události je některým trnem v oku. „Policie by měla vždy zasahovat tak, aby její počínání neohrozilo ostatní lidi," míní jeden z kritiků policejní snahy ujíždějící auto pronásledovat.

„Často to odnese i někdo nevinný. Honit někoho proto, že třeba nesvítil a riskovat životy dalších lidí, mi přijde neohleduplné," zlobí se a navrhuje po ujíždějících řidičích pátrat prostřednictvím registračních značek nebo kamerového systému.

Podle policejního mluvčího Jiřího Matznera ale není nikdy cílem mužů zákona vyprovokovat takového uprchlíka ke zběsilé jízdě. „Naopak se snažíme dotyčného co nejrychleji zastavit tak, aby se nikomu nic nestalo. Zda má cenu ujíždějící auto pronásledovat, záleží vždy na dané situaci, kterou musí posoudit sám policista," zdůrazňuje.

Roli hraje nejen otázka, zda je hlídka schopna dotyčného dojet, ale i bezpečnost takových manévrů. Proto často pomáhají posily, které ujíždějící auto mohou zastavit na předpokládané trase.

Na takové pronásledování ale podle Jiřího Matznera v případě nedělní havárie vůbec nedošlo. „Než policisté nasedli, ujíždějící auto už jim stihlo zmizet z dohledu." Je dokonce pravděpodobné, že kdyby řidič býval někde opodál zastavil nebo odbočil, hlídce by i se spolujezdkyní ve zdraví unikl.

Pokusů ujet policejní hlídce přibývá

Proč se řidič snažil hlídce ujet,  policisté vyšetřují. „Mezi pravděpodobné hypotézy patří vliv alkoholu či návykových látek. To by měla potvrdit či vyvrátit soudní pitva, která čeká těla obou obětí nehody," naznačil Jiří Matzner. Ve hře ale mohou být i jiné důvody. „Řidiči se hlídkám často snaží ujet například proto, že už mají na svém kontě více trestných bodů a chtějí se vyhnout postihu, někteří si dokonce chtějí s policejními vozy vysloveně zazávodit a dokázat si, že mají silnější auta," naznačuje Jiří Matzner, do jak absurdních situací mohou řidiči setkání s policejní hlídkou dohnat.

A nejsou zdaleka výjimečné. „Množí se případy, kdy řidiči ujíždějí od dopravních nehod, ale stává se také, že se dotyční nechtějí nechat zastavit kvůli přestupku či běžné kontrole. Není to sice masivním jevem, ale minimálně jednou až dvakrát za víkend se někdo pokouší ujet," naznačuje Jiří Matzner.

K větší bezpečnosti silničního provozu v Českých Budějovic měl před lety pomoci zvláštní kamerový systém, který byl zkušebně instalovaný například na křižovatce Pražské třídy a ulice Karolíny Světlé. Za pouhých několik měsíců provozu zaevidoval tisíce přestupků! Zejména jízdu na červenou a překročení rychlosti.

Od uvedení systému do provozu se ale upustilo, protože jej měla provozovat soukromá firma a to Nejvyšší soud v jiném obdobném případě nedovolil, kvůli nejistému právnímu postavení soukromého subjektu při řešení přestupků.

Současný kamerový systém, který je ve správě městské policie, je ale magistrátem při řešení různých přestupků využíván. Odhadem se podle Jana Kostíka, pověřeného vedením správního odboru magistrátu, záznamy z kamerového systému používají při řešení asi pěti procent přestupků. Z těch se ale týká prohřešků řidičů jen menší část, především za nesprávné parkování.

Například rychlost jízdy není schopen kamerový systém v krajském městě měřit. Podle Václava Supa, tiskového mluvčího městské policie  kamery slouží například k navedení hlídek, pokud se některý automobil pohybuje po silnici podezřelým způsobem, nebo řidič poruší dopravní předpisy tím, že odbočí v zakázaném směru.

Rychlost jízdy měří městská policie především speciálními kamerami. Za minulý rok přistihla městská policie 556 řidičů při překročení rychlosti o méně jak 20 kilometrů, tři hříšníci překročili povolenou rychlost o 40 kilometrů za hodinu.