Zemřelo při nich o devět lidí méně a ubylo i zraněných. „V loňském roce jsme ve své činnosti dosáhli velmi dobrých výsledků, což dokazuje přes devět tisíc zjištěných přestupků,“ bilancuje nadporučík Antonín Ambrůžek, nový vedoucí Dopravního inspektorátu v Českých Budějovicích.

Za důležité považuje také to, že se dopravním policistům podařilo při kontrolách dopadnout 142 pachatelů trestných činů a najít 10 ukradených aut. „Služba dopravní policie úzce spolupracuje při plnění úkolů s ostatními útvary i dalšími orgány veřejné správy. V rámci preventivní činnosti často pořádáme nejrůznější besedy a přednášky, kde veřejnost se svou prací seznamujeme. Loni těch přednášek bylo šestnáct,“ vysvětluje nadporučík Ambrůžek. Nejdůležitějším úkolem dopravní policie je podle něj dohled nad silničním provozem, který spočívá krom jiného i v kontrole dodržování povinností všech účastníků. Budějovičtí dopraváci proto loni uspořádali celkem 24 speciálních dopravně – bezpečnostních akcí pod označením X a Y. Na pokutách vybrali za celý rok přes 5,6 milionu korun.

„Odhalili jsme například více než tři stovky řidičů, kteří usedli za volant pod vlivem alkoholu, a dalších pětadvacet, co požili nějakou jinou návykovou látku,“ doplňuje Ambrůžek. Přes 60 lidí se dopustilo maření výkonu úředního rozhodnutí, protože jeli i přes zákaz řízení.
Dalším velmi důležitým úkolem dopravních policistů je samozřejmě i vyšetřování nehod. Loni se jich stalo na Budějovicku celkem 1004, což je o 88 méně než v roce předcházejícím. Nezapočítávají se sem však drobnější kolize, které si řeší řidiči sami pomocí euroformulářů. Těch registrují policisté 1078. Nejčastějšími příčinami nehod bývá nesprávný způsob jízdy a nedodržení nejvyšší povolené rychlosti. Nechybují přitom jen řidiči amatéři, ale i profesionálové. Policisté loni oznámili krajskému úřadu 342 porušení sociálních předpisů (nutné pauzy a podobně) řidiči nákladních vozidel.

Havárie v číslech
Rok Počet
2009 1092
2010 1004
Následky 2009 /2010
Mrtví 22/ 13
Těžce zranění 87/74
Lehce zranění 661/650
Celková škoda 75,3 mil. Kč.
(r. 2010)
(Platí pro Českobudějovicko. Do počtu nehod jsou zahrnuty pouze ty, které vyšetřovala policie – nejsou zde tzv. euroformuláře. Těch bylo dalších 1078.)