Poté, co vběhl dovnitř, ukryl se v mezipatře a každého, kdo se k němu chtěl přiblížit, napadal deštníkem. Na místo proto okamžitě vyrazili strážníci.

„Při jejich příchodu začal kolem sebe máchat máchat velkým pánským deštníkem tak, aby se k němu nikdo nemohl dostat. Vyřvával přitom, že hotel patří jemu a že je bůh, tak ať si s ním strážníci nezahrávají,“ popisuje mluvčí městské policie Václav Sup. Jelikož se dotyčný stále nechtěl uklidnit, zpacifikovali jej nakonec strážníci donucovacími hmaty a chvaty. „Rychlostí zásahu byl natolik překvapen, že se nemohl na víc než na pár kouzelných formulí, pomocí kterých se snažil strážníky zaklít,“ doplňuje s úsměvem mluvčí Sup.

Poté, co nasadili strážníci muži pouta, převezli jej na psychiatrické oddělení budějovické nemocnice. Péči o tohoto samozvaného boha po nich následně převzali lékaři, kteří poskytli muži nezbytné ošetření.