Naštěstí nedošlo ke střetu s jinými účastníky silničního provozu. Semafor ale nefunguje, je nutná opatrnost.