Také proto mu leží na srdci osudy tradičních školních lyžařských zájezdů. V úvodu sedmdesátých let stál u zrodu „povinnosti“ pořádání zimních lyžařských zájezdů, které byly zařazeny do osnov. Ne vždy se je ale aktuálně daří zorganizovat.

Měly by podle vás být školní lyžařské zájezdy povinností?
Když v letech 1972 a 1973 vznikly konkrétní předpisy, lyžařské zájezdy byly zařazeny do osnov. Pokud je do nich něco zařazeno, je povinnost školy je plnit.

Tělocvikáři ale hlavně od dětí a jejich rodičů často slýchají, že na hory nechtějí, třeba nemohou…
…jsou to výmluvy. Samozřejmě, že někdo nelyžuje. Ale v tělocviku také neřeknete, že volejbal, basketbal nebo gymnastiku dělat nebudete, že vás nebaví. Prostě je to součástí osnov.

Co mají dělat ti, kteří ale opravdu nemají na lyžařský kurz dostatek financí?
To bylo vždy. Není to nic nového. Jihočeský kraj vytvořil projekt Podpora lyžařských výcvikových kurzů. Měli by o něm vědět děti, rodiče, ředitelé škol. Problémy budou, to vím, pro školu není jednoduché zjišťovat, kdo přesně finanční podporu potřebuje, ale praxe už tu byla. Vzpomínám si třeba na bývalého ředitele stavební průmyslovky, ten měl systém, jak se má pomáhat těm, kteří na kurzy nemají peníze. Teď přichází pomoc díky vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Hany Šímové přímo od Jihočeského kraje. Je třeba, aby všichni věděli, že projekt funguje.

Vraťme se k vaší dlouholeté pedagogické praxi, studenti a žáci vzpomínají na lyžařské zájezdy celý život?
Je to tak. Je to můj názor. Názor tělocvikáře. Nejde přímo o lyžování. Jde o to, aby se v dětech zakódoval další zdravý zájem do života. To je to, co je bude provázet v dalších letech. Vím to od tisícovky mých bývalých žáků. Oni pak naučili sportovat i svoje děti. Řešíme obezitu, řešíme drogy, sport je jedna z věcí, která je právě obrovskou prevencí.

Na kurzech se navazují nejen lásky k lyžím, ke sportu…
…přesně tak. Na co vzpomínají absolventi po dvaceti, třiceti, padesáti letech? Na vztahy, lyže, na vodu, na věci, které je zaujaly a třeba je i rekreačně provozovali.

DOTAČNÍ PROGRAM: PODPORA LYŽAŘSKÝCH VÝCVIKOVÝCH KURZŮ
Program je vyhlášen ještě pro tento školní rok (2018/19). Finančně má podporovat žáky středních škol, kteří se z ekonomických důvodů nemohou zúčastnit. Podporováni budou žáci škol zřizovaných Jihočeským krajem v rámci středního vzdělávání, a to jedenkrát po dobu středního vzdělávání s výjimkou osmiletých gymnázií, kde budou mít žáci nárok na příspěvek dvakrát, po dobu plnění povinné školní docházky a v rámci vyššího stupně gymnázia, tedy středního vzdělávání. Výše příspěvku na jednotlivého žáka se navrhuje v dotačním programu maximálně 5000 korun.