Dodnes dostává pozvánky na srazy od tříd, ve kterých lyžování vyučoval. Je známý jako propagátor pohybu, sportu a hlavně lyžování. V sedmdesátých letech minulého století se zasloužil o zavedení lyžování do osnov základních škol. "To bylo v jedenasedmdesátém," zamyslel se. "Přišli jsme na okres, řekli jsme: soudruhu, je to předpis. A devadesát devět procent škol na kurzy jezdilo."

Právě jeho zásluhou se se lyžování objevilo v osnovách a stalo se prakticky povinnou součástí výkony na všech československých základních školách.

Kateřina Matoušková na podiu
Kateřina a Kuba. Zpěvačka a ligový fotbalista. Podívejte se na video

Sedmé třídy základních a první ročníky středních škol a učňovských středisek vyrážely na české hory. "Ale to není jen o sportu o lyžování, to je o pobytu v přírodě. Na zdravém vzduchu," říká dnes s odstupem času.

Ze zkušeností Arnošta Bintera student často vzpomínají právě na výlety a pobyty v přírodě. "Dvacet, třicet i padesát let studenti na hory vzpomínají a na vodu." Jedna ze tříd dokonce pozvala Arnošta Bintera na vzpomínkový sraz přímo na hory. "Byli jsme v Krkonoších, oni přijeli s rodinami, s dětmi, bylo to moc hezké," zasnil se pětadevadesátiletý sportovec. "Teď se od toho ustupuje a je to škoda," dodal.

Lyžařské kurzy sice jsou ve školních vzdělávacích programech, ale narůstá počet dětí, které na hory z nejrůznějších důvodů nejezdí.