Široká veřejnost měla jedinečnou příležitost vyzkoušet si golf při příležitosti Golfových dnů otevřených pro děti, mládež, veřejnost a handicapované.
Ty proběhly v krásném areálu golfového klubu v Hluboké nad Vltavou a také na školním hřišti místní základní školy. Na travnatém pažitu Podskalské louky si hru vyzkoušeli žáci vyšších ročníků základní školy a také žáci speciální školy pro sluchově postižené z Českých Budějovic.
Školní hřiště pak patřilo žákům 1. – 5. tříd zdejší školy, kteří si golf vyzkoušeli formou zábavné výuky.
Dny otevřených dveří uspořádala Česká golfová asociace handicapovaných, jejímž prezidentem je Miroslav Lidinský. Sám prezident asociace  se po úrazu věnuje golfu jako aktivní hráč. O smyslu své práce pohovořil Miroslav Lidinský i s naším Deníkem.
K čemu podobné akce, jakou byla ta na Hluboké, slouží?
Filozofií těchto akcí je ukázat, že golf je univerzální hra, kterou může hrát opravdu každý.

Můžete to přiblížit?
Golf mohou hrát skutečně všichni bez rozdílu věku a tento sport je vhodný i pro lidi s postižením. Handicapované a nepostižené není potřeba separovat, protože golf je opravdu otevřený všem věkovým a sociálním skupinám.

Existují nějaká postižení, pro která byste golf nedoporučil?
Výjimku tvoří snad jenom lidé s postižením horních končetin, protože golfovou hůl je třeba dobře uchopit. Záleží ale na míře postižení.   V podstatě stačí, aby měl hráč alespoň jednu ruku zdravou.

Jaké možnosti mají hráči s postižením dolních končetin, kteří nechodí?
Pro ně máme speciální vozík zvaný paragolfer. Hráč je díky němu zafixován v pozici, ze které může odpálit míček a může se na něm po hřišti i pohybovat. Další pomůckou pro hůře se pohybující je Mantys. I díky tomuto prostředku se těžko chodící mohou po hřišti pohybovat.

Hovořil jste o tom, že golf je ideální pro všechny sociální skupiny, přitom má však tato hra nálepku velice drahého sportu. Jak tomu tedy je?
Mezi veřejností stále převažuje mínění, že golf je sportem pouze pro bohaté. To už ale dávno neplatí. Když si to propočítáme, tak roční výdaje na golf jsou nižší, než když budete chodit hrát třeba tenis.

Co mě to tedy bude stát, když budu chtít začít hrát golf?
Do třech tisíc korun pořídíte ohrané hole, které pro začátek bohatě stačí. Startovací členství se dnes pohybuje na minimálních částkách. Za zcela minimální náklady tedy máte denně v omezené míře možnost navštěvovat golfová hřiště a tréninková centra.

Co ale technické vybavení, bez kterého se neobejdou nechodící golfisté?
To je skutečně asi největší problém. Speciální paragolfery, o kterých jsem mluvil, jsou opravdu drahé. Naším cílem je zajistit, aby těmito technickými prostředky byla vybavena centra, jakým je například to v Hluboké. Chceme, aby si mohli přijít zahrát i ti nejvíce postižení hráči.

Pravidla pro handicapované jsou stejná jako pro ostatní hráče?
Pravidla jsou pro všechny stejná. Dokonce spolupracujeme s firmou, která zadarmo upravuje hole pro handicapované. Jiné požadavky na délku a zalomení hole mají vozíčkáři a jiné zase chodící amputáři. Všem je možné vyjít vstříc a golf  přizpůsobit jejich potřebám.

Co je ještě na golfu zajímavého, kvůli čemu stojí za to ho vyzkoušet?
Golf je také jedním z mála sportů, který si můžou spolu zahrát hráči zcela rozdílné výkonnosti.  Hrajete totiž proti hřišti. Proto si spolu může zahrát v pohodě a bez hádek například manželský pár či partneři. Každý si hraje svou hru a tak se může stát, že handicapovaný golfista porazí zdravého profesionála.

Kde všude v jižních Čechách si mohou handicapovaní zájemci golf vyzkoušet?
Chceme vytvořit co nejlepší podmínky pro lidi s handicapem na hřišti v Hluboké. Zahrát si lze i na partnerském hřišti v Českém Krumlově a  golf si mohou postižení zatrénovat i na Švábově hrádku v Českých Budějovicích.