Jihočeští mořeplavci František a Dana Sýkorovi se po tříletém putování po světových moří pomalu vracejí tam, odkud před třemi roky vypluli na cestu kolem světa – do Č. Budějovic.

K posledním nevšedním zážitkům jistě patřilo proplutí Suezským průplavem, vlastně ale i celá návštěva Egypta. Chování Egypťanů je prý dost zklamalo, a to většinou neseriózním jednáním, při kterém úplatky jsou základem všeho úspěšného podnikání.

Jediným světlým jevem při jejich proplouvání Suezem byl poslední pilot. „Ten jako jediný nechtěl předem ani posléze žádný bakšiš. A my mu jej rádi na rozloučenou dali sami od sebe,“ svěřil se František Sýkora se svým prakticky jediným světlým zážitkem při proplouvání Suezem…

Podle převládajících větrů poté zamířil kýl lodi Karya na Kypr, odtud na Peloponés a pak směr jih Itálie. V těchto dnech se jihočeská posádka pohybuje v chorvatských vodách a jejich kormidlo vede loď stále více na sever. K domovu. Na český jih by se měli vrátit v nejbližších dnech.

Petr Vitoň