Manažer komunikace České obce sokolské Marek Brodský k objektům sokoloven říká: „Do dnešních dnů se jich zachovalo asi 750. Od monumentálních paláců až po skromné budovy. Tím, že se stavěly od šedesátých let devatenáctého století do zániku Sokola po druhé světové válce, zachovaly v podobě svých budov nejen kus sokolské a regionální historie, ale díky jejich velkému množství a podobným požadavkům na účel také záznam o vývoji českých, nejen sportovních, architektonických stylů v průběhu dekád. Kromě toho vidíme na sokolovnách stavební etapy, proměny jejich funkcí či změny životního stylu společnosti.“