V rámci výstavy Umění žít BMW byl dražen obraz, který speciálně pro tento účel namaloval výtvarník Tomáš Kuthan. Výtěžek z jeho prodeje půjde na konto Arnošta Petráčka, kterému pomůže v jeho další sportovní přípravě.