„V současné době hledáme šest jmen do obecně prospěšné společnosti, kterou chceme založit,“ uvedl starosta Olešnice Petr Švepeš k nejbližším záměrům se zajímavým objektem.

Sál

V budoucnu by zde mohl vzniknout třeba víceúčelový přednáškový sál, místnosti pro výstavní účely nebo stylová vinárna.

Podle starosty chce obec jako vlastník propůjčit objekt obecně prospěšné společnosti, jejíž pracovní název je Zámek Olešnice a kterou by obec stoprocentně vlastnila.

Společnost by pak hledala další využití a nájemné pro ni by mohlo být třeba jen symbolickou jednu korunu. První jednání už obec vedla v létě a na podzim, ale někteří zájemci o spolupráci mezitím odpadli.

Druhá možnost je, že zůstane i nadále vlastníkem a provozovatelem obec.

Zámeček se dokonce dostal i do televizního pořadu Památky na prodej, i když podle Švepeše je trochu výjimkou, protože se nehledá kupec, ale dlouhodobý nájemce.

„Reakce na televizní seriál přišla hned po odvysílání. Telefonické hovory i osobní návštěvy,“ uvedl starosta k zájemcům například ze severní Moravy nebo z Plzně.

Zajímavosti

Smysluplné nové využití objektu by uvítali i památkáři. Zámeček může nabídnout nejen zajímavou architekturu, ale i drobné zajímavosti. Například dlouho zazděný výklenek s vyobrazením svatého Jana z předbělohorské doby, který byl restaurován v poslední etapě oprav komplexu.

„Zámeček v Olešnici je příkladem velice dobrého záměru využití malého šlechtického sídla. Kombinace více funkcí snižuje zranitelnost ekonomiky provozu,“ říká ke snaze obce za jihočeské památkáře Vlastislav Ouroda, náměstek pro výkon památkové péče.

„Přístupnost objektu pro občany i návštěvníky Olešnice umožňuje lepší vnímání hodnot památky současnou společností a následně jejich přijetí jako místního kulturního dědictví,“ zdůraznil Ouroda.

Pořad Památky na prodej představuje podle Ourody reálnou pomoc konkrétním nevyužitým památkám, kterým by jinak hrozilo další chátrání.

V budoucnu by o dotace a granty, bez kterých se provoz neobejde, žádala obecně prospěšná společnost nebo samotná obec. Starosta ale nezastírá, že projekt chce důkladnou přípravu. „Měl by to být kulturně společensko správní prostor. Pokud budeme žádat o dotaci na přednáškový sál, nejdříve musíme vědět, kdo sem bude jezdit na přednášky,“ konstatuje realisticky starosta.

V těsném sousedství zámečku se nyní skví novotou věž místního kostela, jejíž oprava byla dokončena minulý týden.

Z tvrze zámek

Olešnice je poprvé připomínána v roce 1186. Renesanční zámek vznikl v 16. století, snad za Pouzarů z Michnic, přestavbou gotické tvrze. Z tvrze se dochoval vstupní portál.