Navýsost potěšitelné je, že Velká cena Tábora neopustí původně stanovený termín, tedy úterý 14. července, ale ani své dějiště, kterým je domácí stadion Míru coby jeden z nejlepších tuzemských chrámů královny sportu.

Konání mítinku nezastaví ani probíhající přestavby přilehlé sportovní haly, ani dopady stále aktuálních opatření v boji s nemocí Covid-19. Je ovšem jasné, že oběma záležitostem budou pořadatelé nuceni uzpůsobit program akce. Ta tentokrát neuzavře pouto s partnerským mítinkem v Nové Městě nad Metují, jehož organizátoři svůj boj k úspěšnému konci letos nedotáhli.

JAK ŠEL ČAS?

Cesta k navázání dalšího korálku na obrovskou tradici Velké ceny Tábora byla velmi trnitá, což potvrzuje i předseda táborského atletického oddílu Petr Nývlt. „Byli jsme samozřejmě postaveni před otázku, zda vůbec letos zvládneme mítink zorganizovat,“ rekapituluje běh událostí. „Na začátku jsme řešili výhradně situaci spojenou s přestavbou haly. Měli jsme ale přislíbené nějaké granty a závazky vůči sponzorům akce, takže jsme se rozhodli, že se o to pokusíme. Původně jsme přitom chtěli závody přesunout do Českých Budějovic na Sokol. Pak do všeho zasáhl koronavirus a opatření s ní spojená, a my museli všechno zvažovat podle vývoje situace,“ upřesnil Petr Nývlt.

V určité fázi těžkého rozhodování nabrala myšlenka na uspořádání letošního ročníku příznivý směr. „jakmile se otevřela možnost sportovat, už jsme věděli, že mítink chceme uskutečnit, byť třeba bez diváků, a v Táboře,“ říká šéf táborské atletiky. „Důležité bylo, že jsme se dohodli TZMT (společnost Tělovýchovná zařízení města Tábora – pozn. aut.), s jehož vedením komunikujeme a vychází nám maximálně vstříc.“

Práce na hale ani současný stav opatření nakonec nevystavil pořadatelům rázné stop a v minulém týdnu přišla stvrzenka na konání Velké ceny.

S OMEZENÍMI, ALE HRDĚ

Za současné situace a vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je pochopitelně zřejmé, že se prestižní mítink tentokrát bude muset v podmínkách pro závodníky i diváky uskrovnit. Petr Nývlt je ovšem přesvědčený, že může i tak nabídnout výtečnou sportovní podívanou. „Budeme muset slevit na kvantitě, ale rozhodně chceme zachovat kvalitu,“ přislíbil. Ta může být znovu vysoká – kalendář atletických závodů letos ze známých důvodů prořídl a příležitost porovnat síly se silnou konkurencí – navíc na špičkovým výkonům zaslíbeném táborském stadionu – může být pro elitní borce hodně lákavá. Podle předběžného zájmu bude zachován i mezinárodní punc Velké ceny Tábora.

Z programu atletického svátku u Jordánu zmizí kvůli současnému stavu prací na hale trojskok a dálka, která se odehrála v sektoru před aktuálně uzavřenou tribunou s bouřícími fanoušky. Naproti tomu další technické disciplíny mají volnost, ať už to bude koule, výška, tyč či oštěp, který chystá společnou soutěž mužů a žen. Neměnný by měl zůstat výčet běžeckých disciplín včetně tradičního vrcholu mítinku: Memoriálu Ing. Jana Pána v běhu na 800 metrů, který se v jeho rámci koná už pošestnácté.

Všechno další včetně otázky diváckého „rozložení sil“ bude nabírat konkrétní podobu v příštích dnech a týdnech. „Na organizaci, zabezpečení a podmínkách závodu z pohledu diváků i samotných atletů teď usilovně pracujeme,“ potvrdil Petr Nývlt.