České Budějovice – Centrum volejbalové mládeže se chystá v létě na cestu k moři. Do Chorvatska. Trenéři chtějí družstvo připravit na OH mládeže. Ne všichni ale najdou společnou řeč. Do redakce dorazily odpovědi Jana Havelky (trenér SK Hlincovka):

Proč se vám cesta do Chorvatska nelíbí?

Pokud bychom tento záměr znali na začátku přípravy KCM a nebylo to ušito o nás bez nás, nedalo by se nic namítat. Dětem bylo oznámeno desetidenní soustředění na tréninku KCM na konci ledna. My jsme se to dozvěděli náhodně při turnaji první týden v únoru od trenéra SK Třebín, který to také nesl nelibě.

To vám vadí?

Neznáme program, nejsou nám zasílány výstupy – měření, motorické testy, hodnocení hráček v zápasech. Není naplňován dokument Českého volejbalového svazu – Statut KCM. Jmenujete celou řadu věcí, která vám ve spolupráci vadí. To s Chorvatskem nesouvisí…
I další body Statutu jsou plněny orientačně, nekoncepčně. Pozvánka na konání tréninku KCM je oddílu zasílána pouhé dny (dva, tři) před jeho konáním. Tím těžko zajišťujeme přítomnost našich hráček na KCM a upravování našich tréninků. Jiné naše dvě hráčky jsou povolávány na soustředění reprezentace republiky a zde takovéto problémy nejsou. Děvčata si vedou deníky sportování a o činnosti na reprezentaci jsme informováni. Několika tréninků KCM jsem se účastnil jako divák. Je velký rozdíl ve výkonnosti povolaných hráček. Jaká je asi úroveň tréninku v takto výkonnostně nesourodém kolektivu, těm co tomuto sportu rozumí, je jasná.

Vraťme se k původnímu znění otázky. Proč nedoporučujete hráčkám Chorvatsko?

Hráčky měly zátěžově velmi náročnou sezónu. Odehrály soutěže své kategorie. Starších žákyň a k tomu řadu zápasů v soutěži určené pro starší hráčky, tedy první ligu mladších dorostenek – kadetek. Zatížení jsme měli naplánované na celou sezonu včetně olympijských her mládeže, se kterými jsme počítali. Termín byl na začátku soutěžního období stanoven. Desetidenní soustředění, vymyšlené v půlce sezony, pokud by se tam opravdu trénovalo, by mohlo poškodit zdraví dětí nebo zavdat budoucí zdravotní potíže.

Poškodit zdraví?

Po soutěžích v květnu a do půlky června máme naplánován mikrocyklus zklidnění. Obsahem je stmelování kolektivu a odpočinek na beachvolejbalu. A také turnaje v Rakousku a Itálii. Na tyto akce je zažádán grant na Jihočeském kraji.

Z toho důvodu tedy cestu nedoporučujete?

Z důvodů neinformování vychovatele hráček, bez jeho vědomí organizování soustředění a z důvodů nedodržení limitů psychohygieny, vytváření zdravotních rizik, jsme rodičům dětí nedoporučili účast.Hráčky mají přímo zákaz?

Nikoliv zákaz účasti, přestože podle smlouvy klubu se zákonnými zástupci by toto bylo možné. Nedoporučili jsme to.Funguje vůbec spolupráce?

Velmi dobře spolupracujeme s Volejbalem Tábor, s dalšími kluby je standardní. Dohodneme se s každým. Jedeme společně autobusem na Český pohár žákyň s SK Třebín a podílíme se půlkou na úhradě. Naše odchovankyně hrají ve Slávii PF, v Praze, Brně i jinde a to bez našeho nároku za výchovné, to je přechod do jiného klubu zadarmo. S jediným klubem nemůžeme najít společnou řeč. S Madetou – ČEZ. Poslední přechod byl uskutečněn u hráčky po výchově prvním rokem žákyně. Tedy nebyla možnost završení výchovného cyklu. Ohledně napodmiňování a zautomatizování individuální herní činnosti a vychování volejbalové osobnosti. Nelíbí se nám, jak jsou startovány procesy, slovní narážky a jiné důmyslné momenty k přechodu hráček. Ani jednání za našimi zády. Například jít si vyzkoušet trénink na Madetě (ČEZu) nebo pozvánka na turnaj s družstvem Madety. Či pozvání trenérem Madety do kavárny maminky hráčky a její přesvědčování. V tomto neetickém jednání je planou výmluvou, že za dítě rozhodují rodiče.

Voláte po změně?
Ano chtěl bych vztahy s Madetou a potažmo její sestrou KCM narovnat. Navodit spolupráci na základě férovosti a ne ran pod pás. Pravé partnerství se má odvíjet na vzájemné výhodnosti. Ne na využívání práce druhých. Bez komunikace a konsensuálního jednání to nepůjde. Uvědomuji si, že kardinální úlohu sehrává otázka financí. A to pro někoho světí prostředky. Nemáme apriori zášť vůči budějovickému klubu. Naše děti s rodiči se podílejí na vytváření podhoubí divácké kulisy Jihostroje.