Na domě byl velký nápis TEPPICHHAUS – OBCHOD KOBERCI. Po 1. světové válce byl dům zvýšen, opatřen mansardovou střechou a arkýřem. V domě měl potom Josef Kollmann obchod fotopotřebami a optikou a dílnu.

Po znárodnění po roce 1948 byla místo optiky zřízena dole lékárna. Podle pamětníků to byla náhrada za zrušenou lékárnu U bílého orla na Rudolfovské. Název U bílého orla se také potom u této lékárny používal, ale časem zanikl. (Na rozdíl od názvů lékáren U černého medvěda a U bílého anděla.)

Vedle Kollmannů vpravo stojí vysoký dům U tří kohoutů. Je právě nově postaven, poněvadž původní renesanční objekt vyhořel dne 4. 6. 1902. Nový hotel se stavěl v letech 1902 až 1906 v secesním stylu podle návrhu Josefa Pfeffermanna. Hospoda byla v původním várečném domě již v roce 1543. Za Schlüsselmayerů byl renesanční objekt barokně upraven na prvotřídní hotel (vždy tu přenocoval císař Josef II.).

Po znárodnění hotelů kolem roku 1952 byl hotel U tří kohoutů postupně začleněn do komplexu hotelu Zvon. V podloubí byl obchod se sportovními potřebami U Schrabalů (předtím byl na radnici) a řeznictví U Mikešů. V roce 1964 byla v místě obchodu U Schrabalů zřízena recepce Zvonu. V levé části vznikla mlékárna. Potraviny a mléčné výrobky se zde statečně držely ještě po roce 1990. Krátce je vystřídalo mapové centrum a prodej suvenýrů. Potom při rekonstrukci, když se vrátil dědic hotelu Zvon Jan Mikeš, se na domě U tří kohoutů objevil zlatý nápis HOTEL ZVON.

Vlastní objekt hotelu Zvon, renesančního jádra, měl na dobovém snímku na průčelí nápis HOTEL SILBARRE GLÖCKE. V 17. století zde byla hospoda U tří bílých zvonků. To se v 18. století zkrátilo na hospodu U bílého zvonu. Koncem 19. století již hotel U stříbrného zvonu. Po 1. světové válce se to zkrátilo na pouhé HOTEL ZVON, majitel Jan Mikeš, nájemce Bohumil Karásek.

V roce 1950 je již hotel Zvon pod národní správou a označen kategorií B. Proběhlo několik stavebních změn, ale vždy zde byla restaurace, bufet a vinárna. V roce 1957 bylo přízemí upraveno na AUTOMAT ZVON. Jan Mikeš, dědic hotelu Zvon, který se vrátil do města po 40 letech v roce 1991 a byl čestným členem Klubu přátel města, podlehl infarktu v roce 2000 při sjíždění řeky v Kanadě.

Vpravo vedle hotelu Zvon je bývalý dům nakladatele knihkupce Karla Ausobského. Goticko-renesanční dům byl začleněn do komplexu hotelu Zvon. V roce 1957 byl v rámci AUTOMATU zařízen v zadním klenutém renesančním prostoru mléčný koktej – bar. V přední části se prodával cukrářský sortiment, obložené chlebíčky a saláty.

V podloubí se zachovala původní křížová klenba s vytaženými hřebínky na klenebních pásech. Dům „prodělal“ několik slohů architektury. Gotický dům byl ve 2. polovině 16. století přestavěn v duchu renesance. Měl ozdobné cimbuří a vysokou střechu. V 18. století byl upraven barokně tak, že cimbuří bylo nahrazeno skvostným barokním štítem. V roce 1843 byl barokní štít stržen a průčelí upraveno stroze v klasicistním pojetí. I tak se zachoval v patře pozdně gotický dřevěný strop zdobený pětilistými růžicemi a bohatě vyřezávanými provazci.

Dále vpravo na konci východní strany náměstí stojí palác Včela z roku 1896. Bufet Zvon zasahoval i do tohoto domu v podobě rychlého občerstvení. U okénka prodávali hranolky s přílohou okamžitě k jídlu. Skoro jako drive McDonald’s. Navíc byl dole ve Včele zřízen první snack bar ve městě.

Máte doma staré záběry Českých Budějovic a chcete je zveřejnit v tomto seriálu? Není nic jednoduššího. Kontaktujte nás a přijďte do redakce. Vaší pamětihodností se následně potěší čtenáři sobotního seriálu Putování městem.

Jan Schinko