Jeho kariéra trvala jen 17 měsíců! Během ní ale pokořil všechny mistry jak v USA, tak v Evropě, včetně nejlepšího hráče starého kontinentu Adolfa Anderssena. V prosinci 1858 ho v Paříži porazil jasně 7:2 při 2 remízách. A nedlouho předtím - 2. listopadu 1858 - se ve francouzské metropoli odehrál níže uvedený souboj dvou urozených konzultantů s geniálním Američanem, který vešel do historie i přesto, že šlo o lehkou partii, hranou v divadelní lóži při představení Rossiniho opery Lazebník sevillský. Pro své kombinační obraty, kde Morphy obětoval nejprve figuru, pak kvalitu a nakonec dámu, přičemž poslední jeho dvě figury zmatily černého krále, platí za jeho nejslavnější dílo.

MORPHY - vévoda z BRAUNSCHWEIGU a hrabě ISOUARD , Philidorova C41 .
1.e4 e5 2.Jf3 d6 3.d4 Sg4? Slabý tah, vedoucí k výhodě bílého. Lépe 3. - Jf6 nebo 3. - Jd7.

4.dxe5 Sxf3 Jinak přijde černý o pěšce. 5.Dxf3 dxe5 6.Sc4 Jf6?! Opět nepřesnost, i když tak se hrálo i v 8.partii zápasu Morphy-Harrwitz, Paříž 1858. Lepší je 6. - Dd7 7.Db3 c6 8.Jc3 s lepší hrou bílého. 7.Db3! De7 Nyní už 7. - Dd7? vázne na 8.Dxb7 Dc6 9.Sb5 a tak černý chce odevzdat pěšce za cenu výměny dam. Harrwitz ve výšeuvedené partii zahrál lepší 7. - Sd6, ovšem po 8.Sxf7+ Kf8 9.Sg5 Jbd7 10.Sh5 g6 11.Sh6+ Ke7 12.Sf3 Jc5 13.Dc4 neměl za pěšce nic. 8.Jc3! Rychlý vývin je pro Morphyho samozřejmě cennější než varianta 8.Dxb7 Db4+, která by vzhledem k mnohem aktivnější bílé dámě prospěla jen černému! 8. - c6 9.Sg5 b5? Takto se ovšem již citelného tlaku bílých figur zbavit nelze. Menším zlem bylo odložit tento postup o tah po 9. - Dc7 10.0-0-0 b5 (Sc5? 11.Sxf7+ Dxf7 13.Vd8+!) 11.Sxf6 gxf6 (bxc4? 12.Db7! +-) 12.Jd5! Sh6+ 13.Kb1 cxd5 14.Sxb5+ Kf8 15.Dxd5 nebo se smířit s rozbitím svých pěšců po 9. - Ja6 10.Sxa6 bxa6 11.Sxf6 gxf6 (Dxf6 12.Db7) 12.Da4 vždy ovšem se zjevnou převahou bílého. 10.Jxb5! Při velkém náskoku ve vývinu otevře bílý touto obětí dráhy pro své figury a rychle přivede černého do bezvýchodné situace. 10. - cxb5 11.Sxb5+ Jbd7 Beznadějné bylo i 11. - Kd8 12.0-0-0+ Kc7 13.Vd3. 12.0-0-0 Vd8 12. - Db4 13.Sxf6 +- . 13.Vxd7! Svižně hranou partii korunuje geniální Američan elegantní závěrečnou kombinací. Touto obětí kvality mobilizuje bílý s rozhodujícím účinkem svou poslední rezervu - věž h1. 13. - Vxd7 Na zoufalé 13. - Dxd7 by rozhodlo nejrychleji 14.Vd1 Se7 15.Sxf6 Sxf6 16.Vxd7 Vxd7 17.Dd5. 14.Vd1 Triumf Morphyho strategie, neboť všechny jeho figury jsou připraveny k závěrečné exekuci. Černý již nemá rozumnou obranu, např. 14. - Db4 15.Sxf6 atd. 14. - De6 15.Sxd7+ Jxd7 Nebo 15. - Dxd7 16.Db8+! Ke7 17.Dxe5+ Kd8 (De6 18.Dc7+ s matem) 18.Sxf6+ a černý se musí vzdát. 16.Db8+! Jxb8 17.Vd8 mat . Nádherný závěr symbolizuje dokonalé vítězsttví.