Nachystáno bylo několik disciplín. "Děti se krásně snaží, je to nádhera se dívat, jak s nadšením plní různé úkoly," popisoval Jan Steinbauer z ČUS. Právě Česká unie sportu tuto akci pro děti v předškolním věku podpořila a zařadila do projektu Sportuj s námi. "Už to byl pátý ročník, krásně vyšlo počasí," pochvalovali si pořadatelé. Děti si vyzkoušely základy několika sportů: atletika (běh, překážkový běh, běh pozadu, hod míčkem), gymnastika (stoj na jedné noze, poskoky, kotouly, chůze po kladině), motorické cvičení (skoky v pytli, cvičení se švihadlem, cvičení s gumou, prvky jogy a pilates, prvky bosy, cvičení s obručí), míčové sporty (hod jednou rukou, hod přes hlavu obouruč, hod obouruč spodem, dribling, hod na koš). "Kategorie jsou rozděleny podle věku dětí." Projekt je připraven pro děti MŠ (3 - 6 let) a I. stupně ZŠ (6 - 10 let).

Logo projektu ČUS Sportuj s námi.Zdroj: Redakce