Šachy mají v Jihočeském kraji obrovskou tradici. A také díky Jiřímu Havlíčkovi mají hráči v Č. Budějovicích před sebou velmi slibnou budoucnost. Právnickým subjektem je Šachový klub QCC České Budějovice, zapsaný spolek. „Podle stanov můžeme používat název QCC České Budějovice, což také v soutěžích využíváme. Na fakturách musí být ale název právnického subjektu,“ popisuje Havlíček to, co fanoušci královské hry nevidí.

Jak byste popsal aktuální činnost vašeho klubu?

Činnost klubu je rozdělena na dvě sekce, které mají každá svůj bankovní účet a působí ekonomicky samostatně. Sekci dospělých vede velmistryně Eliška Richtrová, statutární zástupce klubu. Sekci mládeže, kterou nazýváme Šachová univerzita QCC České Budějovice vedu já jako vedoucí trenér.

Aktuálně se věnujete hráčům on-line systémem, tato myšlenka se narodila až v době pandemie nového typu koronaviru?

On-line výuku využíváme už přes dva roky.

Jak konkrétně?

Při individuálních trénincích špičkových svěřenců. Jde o žáky s mistrovskou výkonnostní třídou, které jsme svěřili do péče profesionálních trenérů na úrovni mezinárodních mistrů či velmistrů. Protože se jedná o profesionály mimo náš kraj, jiná možnost ani není.
On-line výuka je i v době, kdy soutěže nejsou zrušeny stoprocentně dostačující?
Samozřejmě, že tyto tréninky jsou doplněny i osobními setkání. Pokud jde o skupinové on-line tréninky, tak k těm jsme ale opravdu přistoupili až po vypuknutí pandemie koronaviru.

Pro koho jsou tyto minuty a hodiny speciální přípravy nad šachovnicí určeny?

Skupinové tréninky jsou určeny pro žáky všech úrovní. Třikrát v týdnu probíhají skupinové tréninky pro pokročilé žáky. Dvě plus dvě a jedna a půl hodiny. Celkem pět a půl hodiny týdně. A jednou v týdnu trénink pro začínající žáky, to je jedna hodina. Výuková hodina má šedesát minut.

Jaký je mezi hráči o tyto tréninkové hodiny zájem?

Vzrůstá s výkonností dětí. Zatímco u pokročilých dětí absolvují tréninky všichni, u mírně pokročilých tak sedmdesát procent, u začínajících určitě pod padesát procent. Celkem se těchto tréninků zúčastňuje zhruba sedmdesát dětí. Celoročně mají naši členové už několik let také možnost denně trénovat na výukovém portálu www.learningchess.net. Této možnosti využívá v současné době přes devadesát dětí.

Jak příprava prostřednictvím počítače probíhá?

Pokud jde o možnosti trenéra, tak možnosti jsou široké. Výuka probíhá tak, že trenér ukazuje posluchačům připravené příklady, vysvětluje látku a ve vhodných situacích pokládá posluchačům otázky.

Šachisté jsou v kontaktu?

Žáci trenérovi odpovídají pomocí chatu tak, že jejich odpovědi vidí pouze trenér. Trenér pak má možnost reagovat na řešení posílaná žáky a může dle dotazů žáků ukazovat různé varianty. Zde není trenér nijak omezen.

Co byste řekl k současné situaci nad šachovnicemi? Soutěže se uzavřely?

Na krajské úrovni byly soutěže ukončeny, na celostátní úrovni ne, například první liga dospělých i první liga mládeže se budou ještě v červnu dohrávat. Ukončení soutěží na krajské úrovni bylo podle mne správné, zdravotní riziko bylo příliš vysoké.
Velice diskutabilní je ale rozhodnutí výkonného výboru, že se nebude postupovat ani sestupovat, přestože z jedenácti kol bylo odehráno devět, respektive deset.

To se vám nelíbí?

Kdyby o tom bylo rozhodnuto na základě jednání s kluby, jako v ostatních sportech, šlo by o hodnověrné rozhodnutí.

Osvědčily se vám v době pandemie on-line tréninky?

Velice. Nadšené jsou děti, rodiče i my, co připravujeme tréninky. Jde o velice efektivní formu výuky a určitě ji budeme využívat i nadále. Nejúspěšnější je tato forma výuky u vyspělých žáků, protože ti mají zájem se na tréninku něco dozvědět, a tak přistupují i k tréninku.

Ti nejmladší neudrží u počítače tolik pozornost?
Se začínajícími je to trochu horší, jsou to převážně hodně mladé ročníky. Někteří to berou spíš jako hru. Navíc výuka s nimi nemůže probíhat tak interaktivně jako s těmi staršími dětmi.

Pracujete na vylepšení?
Postupem času to určitě také vyřešíme.

Chybí šachistům v Jihočeském kraji osobní setkávání?

Sociální kontakt určitě chybí, protože pokud chce být někdo dobrým šachistou, musí odehrát během roku desítky vážných partií s těžkými soupeři a ne s počítačem. Dobrý šachista hraje jednu vážnou partii s vyrovnaným soupeřem i přes pět hodin a na to potřebuje velice dobrou fyzickou kondici. Kromě hraní vážných partií proto nyní chybí šachistům i možnost se pořádně venku vyřádit s kamarády při různých volnočasových aktivitách a hrách.

Dotkne se pandemie také kalendáře akcí, které ve vašem klubu připravujete?
V současné době připravujeme červencový mezinárodní Šachový festival České Budějovice (30.6.-8.7.2020) a letní šachové soustředění, které bude v srpnu. Když to situace umožní, uskutečníme i menší víkendové soustředění v červnu, ale budeme muset respektovat aktuální epidemiologickou situaci v České republice.