V případě konkurzu Stavebního podniku Prachatice, a. s. v likv. (13 K 56/98), přivolil k částečnému rozvrhu. 160 věřitelů I. třídy bude uspokojeno částkou ve výši 1 151 169 korun, tedy z padesáti procent nároku.

Pro nedostatek majetku v podstatě zamítl návrhy na IZ, s. r. . v likv., Bechyně (27 INS 516/2010), kde tři věřitelé chtějí 26 515,24 koruny, na WOK Český Krumlov, s. r. o. v likv. (27 INS 270/2010), jejíž čtyři věřitelé si nárokují přes 400 000 Kč, a na Bartoše Miroslava, s. r. o. v likv., J. Hradec (27 INS 65/2010), se dvěma věřiteli žádajícími 61 734 korun.

Prohlášen je konkurz na majetek MARP CB, s. r. o., Boršov (25 INS 472/2010). Schůze věřitelů bude 2. dubna v 8.15.

Soud zahájil insolvenční řízení s Táborskými stavebninami, s. r. o. v likv. (25 INS 1008/2010), a s Marií Svatošovou, Přední Výtoň (28 INS 1046/2010).
Povolil oddlužení Václavu Brůžkovi, Besednice (27 INS 4900/2009). Je předpoklad, že srážkami ze mzdy bude moci během 60 měsíců zaplatit 30 procent ze svých pohledávek. Dlužníkovi Střechy Bláha, s. r. o., Křemže (28 INS 636/2010), soud uložil zaplatit zálohu na řízení 30 000 korun.

Smart Hypo „bycha“ honí?

V poslední době přibylo insolvenčních návrhů podávaných zejména Smart Hypo, s. r. o., Olomouc. K návrhu tohoto věřitele soud zahájil řízení se Stanislavem Kysučanem, Písek (25 INS 974/2010), s Vlastou Tomovičovou, Humpolec (26 INS 975/2010), s Františkem Linhartem, Dačice (27 INS 1002/2010), a vyzval další věřitele těchto dlužníků v návrhu Smartu uváděné k vyjádření, zda za jmenovanými mají pohledávky.

Za obdobných podmínek zahájil řízení s Jiřinou Jonášovou, Pelhřimov (26 INS 1010/2010), k návrhu Kooperativa Work Service, družstvo Brno, s SCB Foundry, a. s., Č. Budějovice (28 INS 1003/2010), k návrhu MBV Centrum, s. r. o., a s Martou Jůdlovou, Strakonice (25 INS 6495/2009), k návrhu Komerční banky. Bance soud uložil složit zálohu 50 000 korun.