„V Českých Budějovicích má společnost AVE zastoupení už delší dobu a služby, o které rozšířila svou nabídku díky spojení s Rekkou, budou přesahovat hranice jihočeského regionu,“ uvedla marketingová ředitelka AVE Petra Kahudová.


Společnost REKKA sídlící v Českých Budějovicích byla založena v roce 1994. Pro rekultivace odkališť a skládek odpadu využívá vlastní technologické postupy a normy. Jde například o výrobu biologicky aktivních rekultivačních materiálů, které Rekka vyrábí podle vlastních užitných vzorů pod názvem Rekosol. Výhodně jsou pro rekultivace využívány odpady ze spalování uhlí jako popílek či škvára, ale také odpadní zeminy a kaly z čističek. Společnost AVE CZ odpadové hospodářství je dceřiným podnikem rakouského koncernu ENERGIE AG, který se zabývá především výrobou a prodejem elektřiny a tepla, vodním a odpadovým hospodářstvím.