Dlužník nesplňuje předpoklady pro případné povolení reorganizace, ani takový plán v termínu nepředložil, konstatoval soud.

Soud dále schválil několik konečných zpráv. V případě úpadce Natalis, spol. s r. o., Tábor (12 K 70/2007), činily příjmy 2 043 848 korun, jen pracovní nároky bývalých zaměstnanců představovaly 1,3 milionu. Nezbylo ani na všechny pohledávky za podstatou. V konkurzu Slavcar, s. r. o., Litvínovice (12 K 128/2002), byly výnosy 4,16 milionu, oddělený věřitel převzal 2,6 milionu. K rozvrhu věřitelům ostatním je 537 441,12 koruny. Majetek úpadce Marka Edera, Pelhřimov (11 K 10/2005), byl zpeněžen za 530 020 korun. Oddělený věřitel byl uspokojen 41 629,70 Kč, k rozdělení zbylo 235 631 korun. V případě Františka Klivandy, Autodoprava, spedice Kamenný Újezd (11 K 24/2000), dosáhly příjmy 1,88 milionu. Věřitelé si rozdělí 1,14 milionu.

Soud odmítl insolvenční návrh Jirky Kuželové, Horní Stropnice (28 INS 9070/2010), pro neúplnost. S & K Trailer Express, s. r. o., Kaplice (26 INS 7957/2010), musí složit zálohu 50 000 korun. Následujícím dlužníkům, jimž bylo povoleno oddlužení splátkami, soud poskytl dodatečnou lhůtu k oznámení veškerých příjmů v posledním období: Mária Medková, Milevsko (26 INS 4803/2009), Jaroslav Dzietoniský, Český Krumlov (26 INS 5180/2009), Petr Bublík, Tábor (26 INS 5485/2009).