„Požadavky na limity znečištění vypouštěných vod z čistíren jsou nyní stanoveny už pro nejmenší zařízení tohoto typu pod pět set napojených obyvatel. Větší čistírny v kategorii do dvou tisíc obyvatel musí splňovat nový požadavek na odstraňování dusíku,“ řekl Jan Jindra, vedoucí oddělení rozvoje společnosti Vodovody a kanalizace Jižní Čechy.


V praxi to znamená, že se nové nařízení dotkne i těch nejmenších obcí, které budou muset investovat do modernizace současných čističek. Přitom nové nařízení se netýká pouze vypouštěných vod z čistíren, ale i kvality vody v povrchovém toku pod čistírnami.


„Tam, kde nebude splňovat povrchová voda pod čističkou požadovaný limit, bude muset vlastník prokázat, že pro čištění používá nejlepší dostupnou technologii,“ konstatoval Jan Jindra. Podle něho se tak otevírá prostor pro odborníky, kteří budou nejen zkoumat kvalitu vody, ale také technologii čističky.
Většina obcí a měst, v nichž se stará o vodohospodářský majetek společnost Vodovody a kanalizace, už má čističky s nejmodernější technologií. „Na nutnost rekonstrukcí jsme obce upozorňovali už dlouho dopředu a řada vlastníků už do čističek investovala. Ze 113 čistíren, které provozujeme, jich odpovídá požadavkům vyhlášky sto. Zbývajících třináct měst bude muset investovat do nových technologií. Patří mezi ně například Mladá Vožice, Studená nebo Slavonice,“ upřesnil Jindra.


Místostarosta Mladé Vožice na Táborsku Václav Slabý potvrdil, že město už má vypracovaný projekt na rekonstrukci nynější čističky a shání na ni peníze.
„Povolení na provoz současné čističky nám vyprší v roce 2010. Proto ji potřebujeme zmodernizovat tak, aby byla schopna čistit i dusík a fosfor,“ řekl Slabý. Radní doufají, že se jim podaří náklady na moderní technologii uhradit s pomocí státní dotace. Odhadovaná cena rekonstrukce ve výši okolo 25 až 30 milionů korun je pro samotnou městskou kasu příliš vysoká.


Vodovody a kanalizace Jižní Čechy zásobují pitnou vodou na tři sta šest tisíc obyvatel.