Zahájil řízení s Jitkou Nováčkovou Franců, Zliv (26 INS 11152/2010). BRYOL, s. r. o. , J,. Hradec (27 INS 9870/2010), má zaplatit zálohu 40 000 korun, Allspeed CZ, s. r. o., Suchdol (28 INS 10574/2010), 20 000 korun. Oddlužení soud povolil Jiřímu Hanekovi, Č. Velenice (28 INS 10047/2010). Schůze věřitelů bude 16. listopadu v 10 hodin.
Soud schválil konečnou zprávu ve věci Stajopa - Písek, spol. s r. o. v likvidaci (25 INS 7297/2009). Nebyl zjištěn žádný majetek úpadce.