Cyklistická stezka byla vybudována díky více než dvoumilionové dotaci z Evropské unie.


Cyklostezka přímo navazuje na cyklotrasu vedoucí směrem od česko–německého hraničního přechodu Bučina – Finsterau přes Borová Lada na Nové Hutě. Zároveň se napojuje na cyklotrasu číslo 33, která je páteřní trasou protínající celou Šumavu a bývá označována jako Šumavská magistrála.


„Naše obec nebyla schopna financovat celkové náklady na vybudování cyklostezky, které představovaly téměř tři miliony korun. Proto jsme podali projekt do programu Interreg III A a získali více než dvoumilionovou dotaci z Evropské unie,“ uvedl starosta obce Nové Hutě František Hála.


Starosta připomněl, že kromě vlastní cyklostezky bylo součástí projektu vytvoření propagačního materiálu v německém a českém jazyce, který prezentuje především přeshraniční cyklistické trasy, které využívají novou cyklostezku.


„Projekt využil dřívější místní komunikaci, která nebyla pro dopravní spojení obce Nové Hutě zásadní a jejíž údržba pro provoz motorových vozidel vyžadovala každoročně četné opravy,“ dodal Martin Rybář z poradenské společnosti KP projekt.

Žádat lze i nyní

O dotaci ze strukturálních fondů Evropské unie na výstavbu či rekonstrukci cyklostezek mohou zájemci zažádat i nyní.


„Dotaci je možné získat nejenom na vlastní stavbu cyklostezky, ale i na značení a vybavení stezky mobiliářem. To například znamená vybavení lavičkami, informačními mapami či odpadkovými koši. Dotaci lze však získat i na projektovou dokumentaci. Kromě cyklostezek mohou získat podporu také pěší stezky, hipostezky a vodní cesty,“ uvedla Michaela Švehlová z poradenské agentury G-PROJECT, která připravuje žádosti o dotace.