Zrušil konkurz na Pramen – kojenecké vody, s. r. o. v likvidaci, Mysletín (25 INS 7340/2009). Nebyl zjištěn žádný majetek úpadce. Obdobně je tomu ve věci Dekameronu, s. r. o. v likvidaci, Č. Budějovice (28 INS 1902/2010), kde šest věřitelů nárokuje celkem přes tři miliony korun. Prohlášen je konkurz na majetek Fores, a. s., České Budějovice (27 INS 1027/2010). Přihlášky věřitelů do 9. dubna, přezkum 10. května v 9.30.

Zjištěné úpadky a povolená oddlužení: Jana Breitová, Č. Budějovice (25 INS 1299/2010, schůze 16. dubna v 9), Milan Kotlár, Boletice (25 INS 55/2010, schůze 16. dubna v 8.15), a Oksana Turnus, Horní Cerekev (27 INS 373/2010, schůze 10. května v 8.30).

Věřitele úpadců Kaila, s. r. o. v likvidaci, Pelhřimov (27 INS 2257/2010), a Czech Country Estate, s. r. o. v likvidaci, Strakonice (26 INS 2243/2010), soud vyzval k podání informací o majetku a případně odporovatelných právních úkonech dlužníků. Pro neúplnost je odmítnut návrh na povolení oddlužení Marie Sladké, Trhové Sviny (27 INS 1593/2010). Gryfon, s. r. o., Boršov nad Vltavou (27 INS 1404/2010), musí složit zálohu 50 000 korun. K doplnění návrhu byl vyzván RMT – elektro, spol. s r. o., Č. Budějovice (26 INS 2300/2010). Odmítnut pro nedostatek majetku byl insolvenční návrh na Dekameron, s. r. o. v likvidaci, Č. Budějovice (28 INS 1902/2010), kde šest věřitelů požaduje přes tři miliony korun.