Projekt na pořízení technologie pro rozvoj výroby ocelových konstrukcí získal dotaci ze Společného regionálního operačního programu ve výši 7,5 milionu korun. Celkové náklady této investice přitom dosáhly 38 milionů korun.


Společnost zvýší realizací projektu produktivitu, která byla omezována nedostatečnými výrobními kapacitami – technologie i výrobní prostory. Předkládaný projekt řeší pořízení technologie pro výrobu ocelových konstrukcí, které umožní zvýšit objem výroby v horizontu pěti let až o 70 procent.


„V rámci projektu bude vytvořeno minimálně dvanáct nových pracovních míst. Bude využita nevyužívaná průmyslová nemovitost, takzvaný brownfield, a bude dosaženo vyššího stupně ochrany životního prostředí a zlepšení hygienických a bezpečnostních pracovních podmínek,“ uvedl Josef Pšenčík, odborný zástupce společnosti PKD.


Celkovým přínosem projektu je snížení nezaměstnanosti a vytvoření předpokladů pro dlouhodobý rozvoj společnosti PKD v regionu, který je postižen vysokou nezaměstnaností – spádová oblast Dačice, Slavonice, Nová Bystřice. Přičemž Dačicko je jedním z hospodářsky nejslabších regionů v Jihočeském kraji.


Brownfieldy se rozumí území, které v současné době není dostatečně efektivně využívané, je zanedbané a účelně využít ho lze pouze za podmínky revitalizace.


„V současném programovacím období Evropské unie na léta 2007 - 2013 lze k revitalizaci brownfieldů využít především program Nemovitosti, který bude vypsán v rámci Operačního programu Podnikání a inovace. Tento program bude možno využít jak k přeměně brownfieldu na podnikatelskou zónu, tak i k rekonstrukci objektu z brownfieldu na objekt sloužící k podnikání,“ uvedl Lukáš Tryml z poradenské agentury G-PROJECT.