Komora nabízí například službu bezplatného vyhodnocení podnikatelského záměru, takzvaný dotační audit. Jeho cílem je určit, zda má projekt společně s žádostí o finanční podporu z Evropské unie šanci na úspěch.


Komora začala také spolupracovat s poradenskými agenturami, které se zabývají zpracováním a řízením projektů a nabízejí jejím členům zvýhodněné služby. „Naším cílem je napomoci tomu, aby pro podnikatele a firmy do Jihočeského kraje plynulo maximum peněz z fondů unie,“ uvedl ředitel Úřadu Jihočeské hospodářské komory Jiří Stráský.

Otevřené dveře k financím

Dveře k evropským financím se otevřely českým podnikatelům letos v březnu, kdy byly vyhlášeny první výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci operačního programu Podnikání a inovace. „Tento operační program je pro podnikatele zásadní. Navíc se proces předkládání žádostí letos výrazně zjednodušil, a to díky elektronickému předkládání žádostí prostřednictvím aplikace e-Account. Tato aplikace umožňuje nejen podání žádosti o podporu, ale také průběžné sledování procesu řízení a aktuálního stavu hodnocení žádosti,“ řekla zástupkyně ředitele Úřadu Jihočeské hospodářské komory Dana Feferlová.


Přitom v rámci operačního programu Podnikání a inovace už byly vyhlášeny první výzvy programů Rozvoj, Inovace, Ekoenergie a ICT v podnicích. Zároveň jsou ještě otevřeny programy Marketing a Potenciál. Dalšími programy, které mají být vyhlášeny v rámci třetí vlny tohoto operačního programu, nejdříve však v prvním čtvrtletí příštího roku, jsou programy Školicí střediska, Nemovitosti, Patent, ICT a Strategické služby.