„Certifikace celého portfolia byla obrovská výzva, kterou nikdo z našich konkurentů v regionu neprošel. Jsme rádi, že se povedla a ukázala, že naše nemovitosti jsou skutečně energeticky efektivní a splňují množství kritérií souvisejících s dopadem na životní prostředí,“ řekl Martin Vaidiš, který v CTP odpovídá za udržitelný design výstavby. 

Celkem společnost investovala do certifikace budov částku přesahující 1,75 milionu eur. Na rozdíl od velké části konkurence, která certifikuje budovy jen při výstavbě, chce ale CTP jako developer, který průmyslové nemovitosti nejen staví, ale i dlouhodobě provozuje, zajistit jejich udržitelnost po celou dobu životního cyklu.

„Certifikace všech nemovitostí u hráče s tak rozsáhlým portfoliem, jaké vlastní a provozuje CTP, je i v evropském měřítku ojedinělá,” potvrdila Lenka Matějíčková, vedoucí Zeleného týmu společnosti Arcadis, který certifikoval většinu CTP portfolia. Podle ní jde nicméně o trend, který budou další společnosti následovat. 

Martin Vaidiš míní, že se vložené prostředky do ekologičtější, nicméně právě proto i nákladnější výstavby, společnosti vracejí. Provozně jsou šetrné budovy v dlouhodobém měřítku pro majitele efektivnější. Mají nižší spotřebu zdrojů – energie a vody. Navíc dnes velká většina nadnárodních nájemců kvalitní budovy vyžaduje.

Šetrná budova

Jak tedy vypadá skutečně šetrná budova? Většina laiků ji představí jako budovu obalenou zelení. Pro skutečné posouzení enviromentální kvality ale musíme jít hlouběji do hodnocení použitých technologií, certifikátů materiálů o enviromentálního dopadu apod. Pro průmyslové nemovitosti například není využití, dnes tolik oblíbených a na první pohled viditelných zelených střech, vhodným řešením.

„Zelená plocha na střeše industriálního parku nebo logistické haly totiž na druhou stranu přináší i značné zvýšení uhlíkové stopy stavby v důsledku nutného zesílení nosné konstrukce a konstrukce střech,” vysvětlil Martin Vaidiš. 

Dnešní šetrná průmyslová budova proto řeší především energetické úspory v podobě velmi kvalitní obálky budovy, moderního a efektivního osvětlení LED technologií a efektivním větráním za pomocí vzduchotechniky s technologií zpětného získávání tepla. 

Budoucností v energetické oblasti logistických hal je ostrovní nebo částečný ostrovní koncept, kterého je možno dnes za pomocí fotovoltaiky na střechách dosáhnout. Pro její nasazení představují střechy značný prostor, který je jinak velmi složitě využitelný. V brzké budoucnosti chce CTP osadit střechy svých parků v České republice fotovoltaickými elektrárnami o výkonu přesahujícím 20 megawatt-peak a výhledem převyšujícím 250 MWp na celém portfoliu. 

V rámci výstavby je také velmi důležité využívání materiálů s nízkou uhlíkovou stopou a použití certifikovaných materiálů, které jsou šetrné k přírodě v celém svém životním cyklu. Budoucností pro logistické haly je tak podle Vaidiše například používání dřevěných konstrukcí nebo recyklovaných materiálů. V průmyslových šetrných budovách je nezbytné řešit také otázku úspor vody.

Pro splachování toalet se tak využívá například již jednou použitá přečištěná šedá voda a nezapomíná se ani na hospodaření se srážkovou vodou, ať již v podobě retenčních nádrží pro další využití například na zalévání nebo pomocí zasakování. Důležité je totiž dešťovou vodu ponechat v místě dopadu a neodvádět ji kanalizací, nebo jí nechat odpařit ze zelené střechy.