Pořádá ho zítra v Českých Budějovicích pět neziskových organizací ve spolupráci s Krajskou energetickou agenturou a za podpory Jihočeského kraje.
V 11 hodin bude zahájena ve vstupní hale krajského úřadu Jihočeského kraje výstava Obnovitelné zdroje energie – prezentace jihočeských členů Ökoenergieclusteru, která potrvá do 20. června. Pro čtyři sta žáků středních škol je v kině Kotva připraveno od 9 hodin promítání filmu Nepříjemná pravda s tematikou globálního oteplování, v hlavní roli Al Gore. „Odpoledne pořádáme ve 13 hodin v sále zastupitelstva na krajském úřadě seminář, na němž seznámíme veřejnost s využitím biomasy. Představíme tam zároveň několik úspěšných projektů z jižních Čech,“ uvedla ředitelka českobudějovického sdružení Energy Centre Ivana Klobušníková.


Na tento seminář naváže jednodenní exkurze s názvem Vytápění biomasou, která se uskuteční příští čtvrtek. Její účastníci si dopoledne prohlédnou výtopnu na biomasu v Dřítni na Českobudějovicku a po obědě další podobnou výtopnu v hornorakouském Grieskirchenu a nízkoenergetický dům vytápěný peletami v Leondingu.


Program Dne pro obnovitelné zdroje energie zakončí veřejná diskuse s názvem Máme se pokoušet předejít klimatickým změnám?, která se uskuteční od 19 hodin v CK Solnice. Navíc mohou zájemci během zítřka navštívit Den otevřených dveří na čtyřech stavbách, které využívají obnovitelné zdroje energie na území krajského města a v jeho okolí. „Zájemci se mohou seznámit se solárním systémem, který funguje v domově pro seniory a penzionu Hvízdal, s bioplynovou kogenerační jednotkou v čistírně odpadních vod, s fotovoltaickou elektrárnou v areálu firmy Terms v blízké Plané a s vodní elektrárnou na Sokolském ostrově,“ zve Hana Gabrielová z hnutí Calla. Zájemci o tyto prohlídky se mohou přihlásit na kontaktním telefonu 777 027 012.
„Jihočeský kraj má ve vyu〜žívání biomasy poměrně dlouhou tradici, ve využívání obnovitelných zdrojů energie patří mezi nejlepší tuzemské regiony. Rychlejšímu tempu rozvoje čistých obnovitelných technologií na jihu Čech bohužel stále brání nedostatek peněz, nízká podpora státu v podobě dotací či daňových úlev,“ řekl Jan Jareš z občanského sdružení Agenda.


Podle Luboše Průchy z krajského úřadu podporuje kraj pořádání akcí propagujících obnovitelné zdroje energie proto, že s nimi sám počítá v krajské energetické koncepci. „Úspory a obnovitelné energie považujeme za důležitou součást energetického mixu. V našem Domově důchodců Horní Planá topíme v kotli štěpkou a v současnosti děláme projekt ekologizace nemocnic. Jeho hlavním cílem je snížení emise skleníkových plynů, ale počítáme i s tím, že díky němu snížeme spotřebu energií,“ řekl Průcha.