Přinášíme další projekt, který také získal grantovou podporu z fondů Evropské unie. Jeho realizátorem je společnost Českobudějovické pozemní stavby – dnes CBPS.
Podpora podnikání z evropských fondů zahrnuje i problematiku vzdělávání zaměstnanců. Dokonce lze říci, že vzdělávání pracovníků firem je prioritou dotační politiky evropské unie. „Firmy mohou získávat evropské prostředky na vzdělávání vrcholového managementu i pracovníků nižších pozic a na nově zaměstnané pracovníky mohou dostávat speciální dotace,“ uvedla Michaela Švehlová ze společnosti G-Project, která zároveň působí jako krajská manažerka pro oblast Evropského sociálního fondu.

Více v pondělních českobudějovických denících.