Firma zaměstnává celosvětově téměř sto tisíc lidí ve 320 závodech. Co do počtu zaměstnanců je Česká republika pro firmu šestou největší zemí v Evropě. Ve dvou píseckých závodech, které se věnují výrobě kovových konstrukcí sedadel a systémů řízení emisí (výfukových systémů), pracuje přes tisíc lidí. O tom, co ve Faurecii vnímají pod pojmem společenská odpovědnost, mluvila personální ředitelka Faurecia ČR Stanislava Plachá.

Automobilový průmysl, pro který dodáváte komponenty, je hodně ovlivněn hospodářskou krizí. Jak se vás to dotýká?
Dodáváme pro všechny klíčové producenty automobilů, přičemž největší část 38,6 procenta jsou němečtí výrobci. Německé automobilky zvládají výkyvy trhu lépe, což drží i nás. Druhým největším zákazníkem je holding PSA Peugeot Citroën a třetím Ford. Kromě výfukových systémů a sedadel má Faurecia ještě závody na plastové vybavení interiérů, jako jsou palubní desky a exteriérové díly jako například nárazníky. V České republice máme přes tři tisíce zaměstnanců v sedmi výrobních závodech.

Co se vám v tuhle chvíli vybaví jako první, když se řekne společenská odpovědnost firmy?
Silně vnímám sociální aspekt zodpovědnosti firmy. V Česku jsme si totiž prošli i nemilými situacemi, jako byl konec závodů v Táboře nebo v Písku. Hodně jsme propouštěli, ale co vím od lidí, ocenili, že jsme se o naše bývalé zaměstnance dokázali postarat. Pořádali jsme outplacementové aktivity, pomáhali jsme jim aktivně najít další pracovní uplatnění. O propouštění nerada mluvím, ale vnitřně jsem hrdá na to, jak jsme lidem po ztrátě zaměstnání dokázali pomoci. Tehdy odcházelo hodně zaměstnanců a i díky naší pomoci jich navzdory krizi 83 procent našlo práci ještě před tím, než jim uplynulo odstupné. V případě táborského závodu to bylo dokonce 86 procent. Připravili jsme pro ně aktivní program outplacementu, což v podstatě znamenalo, že jsme je nutili si hledat novou práci. To možná může znít hrozně, ale člověk, který dostane pět platů odstupné, většinou jako první hned nemyslí na to, kde si sežene další práci. Lidé se nám museli chodit hlásit, dostávali jsme reporty, kdy byli na pohovorech, takříkajíc jsme jim otevírali dveře do firem. Zaměstnavatele jsme ale také zvali do našich prostor, kde se s lidmi setkávali, a ti se mohli cítit komfortněji ve známém prostředí. Ve spolupráci s personální agenturou jsme nabízeli konzultace a školení, jak sestavit životopis, jak se připravit na pohovor.

Mluvila jste o zodpovědnosti vůči lidem, kteří firmu opouštějí, jak je to u těch, které chcete pro vaši společnost teprve získat?
Snažíme se spolupracovat se studenty při zpracovávání bakalářských a diplomových prací. Máme tady řadu studentů, kteří u nás pracují dlouhodobě, to znamená i během studia. V Písku je to trochu složitější, protože nemáme žádnou vysokou školu s denním studiem vyloženě za rohem. Podporujeme i naše vlastní zaměstnance, pokud chtějí studovat. Máme Trainee program, který je vyloženě pro čerstvé absolventy na 18 měsíců. Za tu dobu absolvují takzvané kolečko po firmě, kdy procházejí různými odděleními a získávají zkušenosti, aby pochopili kontext celé firmy, to, jak funguje, a poté mohli nastoupit jako zkušení zaměstnanci na klíčové pozice. Někteří mají potenciál k tomu, že by se z nich během několika let mohli stát i manažeři. Jde o program, ve kterém lidé kromě praxe po jednotlivých odděleních procházejí i mnoha interními či externími školeními. Faurecia se jako velká globální společnost snaží podporovat mobilitu zaměstnanců nejen v rámci Evropy, ale i světa. Několik zaměstnanců máme vyslaných do Ameriky, Kanady a Ruska, řada zaměstnanců pracuje dlouhodobě v Německu či Francii.

Na jak dlouho odcházejí do zahraničí?
Většinou jde o kontrakty na dva roky s možností prodloužení dvakrát o rok. Někteří zaměstnanci pracují v zahraničí na lokálních kontraktech nebo na vyslání. Snažíme se zaměstnancům dávat možnosti uplatnění v zahraničí a každoročně máme vedle ročního hodnocení zaměstnanců interní diskuse o plánování kariéry. Samozřejmě člověk není vždy seznámen s tím, co s ním firma plánuje, ale každý rok revidujeme klíčové zaměstnance a aktivně zvažujeme jejich budoucnost a jejich budoucí uplatnění, na které je začínáme připravovat. Cíleně se přemýšlí o rozvoji lidí do budoucna.

Kdybychom se zastavili u zaměstnanců. Pro ně jsou nezanedbatelné benefity, které firma nabízí. Jak je to u vás?
Pravidelně jednou ročně děláme revizi mezd na individuální bázi. Za poslední tři roky Faurecia v průměru navyšovala mzdy zaměstnanců, letos to bylo v průměru o tři až tři a půl procenta. Loni dokonce o čtyři a půl procenta. Tarify dělnických profesí se navyšují plošně. U lidí v kancelářích je to samozřejmě individuální a závislé na ročním hodnocení a na jejich pracovním výkonu. Odměňováním se snažíme být lehce nad trhem a myslím si, že to se nám daří. Benefity jsou historicky rozdílné závod od závodu. Ve všech závodech máme zajištěné stravování kantýnu, využíváme maximální daňově uznatelnou možnost příspěvku na obědy pětapadesát procent. Na všech směnách mají lidé zajištěné teplé jídlo. Kombinujeme příspěvek na penzijní popřípadě životní pojištění. To jsou hlavní benefity. Díky tomu, že je Faurecia velkou společností, nabízíme i další výhody. Máme spolupráci s některými bankami, to znamená, že tam naši zaměstnanci mají výhodnější podmínky pro vedení účtu. A tím, že jsme dodavatel do automobilového průmyslu, máme i nabídky od prodejců automobilů, že si zaměstnanci mohou pořídit automobil za zvýhodněných podmínek. Oceňujeme i dlouhodobou loajalitu zaměstnanců a odměňujeme lidi, kteří u nás pracují delší dobu.

Když Faurecia v Písku otevírala závod, chlubila se rovností podmínek pro ženy i muže v platové oblasti…
To platí stále. Za stejnou práci jsou lidé odměňováni stejně, a dokonce tady máme několik žen v manažerské pozici. V novém plzeňském závodě je manažerský tým dokonce půl na půl. Jako francouzská společnost podléháme speciálnímu reportu, ve kterém musíme uvádět, jak spravedlivě rozdělujeme benefity, jak rozdělujeme školení, jak rozdělujeme náklady na vzdělávání. Zpráva zahrnuje dělení podle pozic ve firmě, věku i pohlaví.

Na náborovém letáku jsem našel heslo „Faurecia = dobrý zaměstnavatel"…
To mohu podepsat. Stačí jen to, že i kolikrát lidé, které jsme museli propustit, mají zájem se k nám vrátit. To mě těší. A nejde jen o subjektivní pocit. Loni jsme byli druzí v Jihočeském kraji v soutěži zaměstnavatel roku. Totéž se povedlo závodu v Mladé Boleslavi. Myslím si, že o naše lidi se dobře staráme a zaměstnanci, kteří projdou Faurecií, mají velmi dobré jméno na trhu i z pohledu získané kvalifikace.

Když jsem se byl podívat uvnitř závodu, zaskočilo mě množství bezpečnostních opatření. I ta spadají do odpovědnosti firmy…
V rámci společnosti Faurecia jako celosvětové společnosti je dávána bezpečnost na první místo. Z každého úrazu, který nastane, i když je třeba bez nemoci nebo ošetření lékaře, se dělá detailní analýza. Jde o velmi detailní report, proč se to stalo, jak se tomu mohlo předejít. Na základě analýzy nejčastějších fatálních, ale i zásadních úrazů bylo ve Faurecii vytvořeno třináct různých pravidel bezpečnosti, aby se úrazům předešlo. Tato nařízení platí pro všechny závody.