Divadelníci požádali loni o podporu na projekt, zahrnující putovní divadelní festival po deseti turisticky atraktivních místech kraje, spojený s propagací regionu. Součástí festivalu bylo i zahájení turistické sezony a připomínka 10. výročí mezinárodního divadelního festivalu Kratochvílení na zámku Kratochvíle.
„Předkladatelé projektu dokázali zdůvodnit, že festival napomůže turistické propagaci jihu Čech,“ uvedl Miroslav Kotoun z firmy KP projekt, která divadlu pomáhala se zpracováním žádosti o dotace.


Putovní festival navštívil České Budějovice, Český Krumlov, Strakonice, Prachatice, Písek, Třeboň, Tábor, Jindřichův Hradec, Vodňany a Malovice, kde byla s divadelními představeními v rámci doprovodného programu zahájena turistická sezona.


Propagační materiály odkazovaly na všechny zastávky festivalu a popisovaly jejich nabídku pro návštěvníky. Připomínaly i festival Kratochvílení, který si už získal zaslouženou pozornost domácích i zahraničních diváků. „Cílem projektu bylo zlepšit propagaci regionu jako celku, nikoliv jednotlivých turisticky atraktivních míst,“ řekl Kotoun.


Continuo proto uspělo se žádostí o podporu z evropských fondů a získalo dotaci 910 620 korun. Náklady se vyšplhaly zhruba na 1,5 milionu. V rámci projektu byla vytištěna ve čtyřech jazykových mutacích kniha o Kratochvílení, doplněná turistickými zajímavostmi kraje. Podobný charakter měla i výstava k desetiletému jubileu tohoto divadelního projektu. Úspěch Continua dokazuje, že při žádostech o podporu z evropských či tuzemských zdrojů mohou uspět i jiné organizace, jež umí spojit kulturu s cestovním ruchem.


Na podobně zaměřené projekty se soustředí podpora z evropských fondů i během následujících sedmi let. „Vedle Integrovaného operačního programu je na kulturní projekty zaměřen i Regionální operační program nebo Program rozvoje venkova,“ připomněla Michaela Švehlová ze společnosti G-PROJECT.