Majitel penzionu U Nováků v obci Kožlí Petr Novák má přislíbeno ze strukturálních fondů Evropské unie a zdrojů Jihočeského kraje téměř 1,3 milionu korun na pokrytí části nákladů spojených s rekonstrukcí ubytovacích kapacit a zázemí jeho penzionu. Jedná se o více než 40 procent celkových nákladů na rekonstrukci objektu, které se měly podle původních plánů vyšplhat na takřka 3,7 milionu korun.


Skutečné náklady projektu, který se v těchto týdnech blíží ke konci, se však nakonec téměř zdvojnásobily. O úspěchu žádosti, kterou zpracovávala českobudějovická firma KP projekt, rozhodlo několik faktorů.


„Podnikatel dokázal doložit, že svým projektem rozšíří nabídku infrastruktury cestovního ruchu v lokalitě, kde dosud v požadované míře a kvalitě chyběla,“ uvedl Miroslav Kotoun z firmy KP projekt.


Po přestavbě může penzion nabízet své služby celoročně, zatímco dříve fungoval pouze během letní sezony. „V penzionu vzniklo mimo jiné pět nových pokojů s vlastním sociálním zázemím, důležité jsou také investice do vytápění. Právě ty přispějí k většímu komfortu uživatelů našeho ubytovacího zařízení,“ řekl majitel penzionu Petr Novák. Upřesnil, že rekonstrukce penzionu začala na začátku loňského března a skončí po patnácti měsících letos v červnu.


Po dokončení projektu vznikne v penzionu navíc i jedno nové pracovní místo. „Penzion může svými službami zvýšit turistickou atraktivitu regionu a pomoci tak i dalším podnikatelům v cestovním ruchu,“ řekl Kotoun.


Z celkových uznaných nákladů ve výši 3,1 milionu korun, by měl majitel penzionu U Nováků získat 961 tisíc korun ze strukturálních fondů unie a 322 tisíc z rozpočtu Jihočeského kraje. Sám pak prostřednictvím bankovního úvěru uhradil více než 1,8 milionu korun z celkových uznatelných nákladů, což představuje 58,6 procenta z celkové částky. „Kromě podnikatelova podílu na uznatelných nákladech je nutné, aby uhradil i veškeré vícenáklady projektu,“ dodal Kotoun.


Od letošního podzimu mohou podobně zaměření podnikatelé předkládat své žádosti do Regionálního operačního programu.


„Jedná se o oblast podpory Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu. Lze v ní podpořit výstavbu a rekonstrukci cyklostezek, ubytovacích kapacit, sportovišť, wellness a lázeňských center a další infrastruktury cestovního ruchu,“ uvedla ředitelka poradenské agentury G-Project Martina Kučerová.