Ta fungují v pěti jihočeských městech při oblastních kancelářích Jihočeské hospodářské komory, konkrétně v Českých Budějovicích, Českém Krumlově, Prachaticích, Strakonicích a Táboře.


Benefit kontaktní místa byla zřízena v rámci projektu Podnikání bez překážek, na který přispěly evropské fondy přes 12 milionů korun. Projekt je zaměřen na podporu lidí ze znevýhodněných cílových skupin, kteří se rozhodnou vyřešit nezaměstnanost zahájením podnikatelské činnosti. Přihlásit se do něj mohou například lidé se zdravotním postižením, ženy po mateřské dovolené, lidé nad 45 let či absolventi škol.


Mezi prvními absolventy kurzů Podnikání bez překážek byla i Jana Kodymová z Týna nad Vltavou. „Myslím, že je dobré, že podobný projekt vznikl. V kurzu jsem se dozvěděla řadu informací, které jsem využila při založení svého vlastního podnikání,“ řekla tato začínající podnikatelka, která si otevřela obchod se smíšeným zbožím.

Lidé často tápou v legislativě

Podle odborníků není ve znevýhodněných cílových skupinách mnoho lidí, kteří chtějí začít s podnikáním. „Přitom se podnikání neobávají jen kvůli své nízké kvalifikaci či omezených znalostí a dovedností. Spíš si nevěří, mají nízkou sebedůvěru, tápou v legislativě, neví kde začít a jak podnikání rozvíjet. Filozofií projektu tedy je osvětlit nezaměstnaným výhody i nevýhody podnikání, nabídnout jim doprovod a asistenci při seberealizaci,“ uvedla Jana Kostohryzová, manažerka projektu z Jihočeské rozvojové, která je partnerem projektu.


Úkolem Benefit kontaktních míst však není pouze poskytování bezplatného poradenství v otázkách podnikání, ale zejména poskytování veškerého servisu, a to včetně nabídky vzdělávání, poskytování roční bezplatné následné péče o podnikatele, či propagace jejich výrobků a služeb v kraji.
Vzdělávací kurzy Podnikání bez překážek nabízejí zájemcům rozšíření znalostí a dovedností v této oblasti, přibližují jim výhody i úskalí podnikání a motivují je k rozhodnutí vstoupit do podnikání. Kurz účastníky seznamuje se základy daňové a účetní problematiky, ekonomiky, managementu a marketingu. Výstupem tohoto kurzu je zpracovaný vlastní podnikatelský plán podle osnovy platné pro předložení případné žádosti o finanční podporu pro začátek podnikání.


Například v sídle Jihočeské hospodářské komory v krajském městě se letos uskutečnily už dva patnáctidenní kurzy a 17. září začne další. Přihlášky do kurzu mohou zájemci vyplnit v Benefit kontaktních místech nebo na www.jhk.cz.


„Informace jsou pro všechny zájemce o podnikání klíčové,“ potvrdila ředitelka společnosti G-PROJECT Martina Kučerová. Upřesnila, že na podobné projekty lze z fondů Evropské unie v novém programovacím období 2007 – 2013 využít dotace především z Operačního programu Podnikání a inovace.