V Jihočeském kraji žije téměř 640 000 obyvatel. Jsme krajem s nejmenší hustotou, rozlohou zaujímáme necelých třináct procent území našeho státu. Před více než rokem dosáhl podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním něco přes třináct procent. Vyšší podíl osob s vysokoškolským vzděláním mají 
v České republice jen v Praze, Jihomoravském, Středočeském a Plzeňském kraji. Počet uchazečů o práci se na jihu blíží ke třiceti tisícům, s mírou nezaměstnanosti kolem sedmi procent držíváme čtvrté místo mezi kraji.

Možná se lze uspokojit takovým výsledkem, který odpovídá charakteru jihu Čech jako území vnímaného jako oblast pro zemědělskou výrobu, jako kraj rybníků a lesů, a ne právě bohatého na suroviny. Jsme spíše než pro průmysl vhodným krajem pro turistiku a rekreaci. Na tvorbě hrubého domácího produktu 
v České republice se kraj podílí ale zhruba jen pěti procenty, jsme tak bohužel až na 8. příčce mezi kraji.

Opravdu tedy můžeme být spokojeni? Vždyť čísla nezaměstnaných absolventů škol, ale i jiných sociálních skupin jasně vypovídají, kde je třeba ještě a hlavně rychle pomoci. Proto přicházíme, jako nejčtenější noviny na jihu Čech,  s projektem Pomáháme regionu, pomáháme lidem. Jeho cílem je podporovat ty snahy, konkrétní kroky, ale i ty podnikatelské subjekty, které přispívají k vyšší zaměstnanosti.  Těm budeme věnovat prostor v našem Deníku prioritně.

Projekt startujeme rozhovorem s hejtmanem Jihočeského kraje a poslancem Jiřím Zimolou, který reprezentuje náš kraj na řadě jednání a v mnoha ohledech, jež se pracovního trhu bezprostředně dotýkají, a společně s volenou reprezentací kraje může mnohé ovlivňovat.

Jsou podle vás jižní Čechy vhodným místem k podnikání? Proč?
Jižní Čechy obecně nabízejí poklidné prostředí, mají nízkou kriminalitu a kvalita života je zde jedna z nejvyšších v republice. Myslím, že právě kvalita života a podnikatelské aktivity spolu úzce souvisejí. Nemáme zde těžký průmysl, ale o to více klademe důraz na oblast služeb. Například oblast cestovního ruchu patří
v jižních Čechách k těm nejrozvinutějším.

Co nabízí náš kraj investorům?
V některých městech fungují průmyslové zóny, kde najdeme i řadu zahraničních firem. Již zmíněné služby těží zejména z genia loci jihu Čech celkově. Náš atraktivní region v dobrém slova smyslu prodáváme na domácím i zahraničním trhu. Zjednodušeně řečeno snažíme se podnikatelům v cestovním ruchu lákat turisty až k jejich dveřím. Letošní rok velmi intenzivně propagujeme jako „rok jižních Čech aktivních", tedy jižní Čechy jako ideální destinace pro provozování všech druhů sportu a pro všechny věkové kategorie. Důsledně nabízíme a dodáváme informace o jižních Čechách zástupcům cestovních kanceláří doslova z celého světa.

Pomáhá kraj pod vaším vedením řešit problémy s nízkou zaměstnaností určitých skupin? Mám na mysli například absolventy, obyvatele nad padesát let a se zdravotním postižením.
Pozorně sledujeme propojení mezi školami a firmami a průběžně se snažíme podporovat konkrétní aktivity tak, aby školy neprodukovaly nezaměstnané, ale absolventy, kteří již mají specializaci pro okolní společnosti. Za naprosto klíčové považuji najít shodu mezi požadavky zaměstnanců a zaměstnavatelů, která povede ke zlepšení současné situace. Pro ČSSD je aktivní politika zaměstnanosti jednou z naprostých priorit, a mě těší, že Jihočeský kraj patří ke krajům s nejmenším podílem nezaměstnaných osob.

Má-li kraj koncepci k rozvoji pracovních míst, můžete být konkrétnější?
Jihočeský kraj podporuje a vítá existenci průmyslových zón, je to ostatně v souladu
s Programem rozvoje Jihočeského kraje. Vždy je potřeba mít připravené vhodné pozemky pro rozšiřování či výstavbu nových podnikatelských záměrů. Nejvhodnější zóny jsou již částečně obsazené a jsou vidět reference již zasídlených firem. Vždy je samozřejmě potřeba, aby konkrétní zóna měla připravenou technickou infrastrukturu. Myslím zavedené energie, vodu, vhodnou dopravu a tak dále. Téměř všechny jsou 
v majetku měst, obcí, případně soukromých majitelů. Kraj ale vlastní například letiště a v okolí se také počítá s funkcí průmyslové zóny. Právě 
v těchto měsících intenzivně jednáme o vstupu strategického partnera tak, aby letiště mohlo začít odbavovat mnohem více letadel nejen s turisty. A jakmile bude kvalitní dopravní spojení,  tím myslím dálnici D3, atraktivita našeho regionu se pro případné investory ještě zvýší.
A ještě jeden naprosto konkrétní příklad – díky politickým jednáním se nám v posledních měsících podařilo otevřít dveře do Ruska. Zástupci jihočeských firem vzápětí odletěli do Sverdlovska a již nyní mohu prozradit, že
v nejbližší době oznámíme důležité investice za mnoho milionů korun. V důsledku to samozřejmě znamená příznivý dopad na tyto firmy a jejich zaměstnance i na jihu Čech.

Z pohledu zřizovatelských funkcí kraje můžete ovlivňovat
i obsah vzdělávacích institucí. Co může kraj dělat, aby přežívaly ty, které prioritně vzdělávají lidi pro technické profese, orientují se na výuku cizích jazyků a podobně?
Již v roce 2012 Jihočeský kraj vypracoval strategii rozvoje vzdělávání do roku 2020, která si klade jako jednu
z priorit podporu oborů s technickým zaměřením. Připravili jsme program na podporu technického školství, máme zpracované profesní mapy. Aktivně podporujeme spolupráci mezi školami a konkrétními firmami, které si tak mohou připravovat absolventy pro svou vlastní praxi. Samozřejmě, že podstatné finance dáváme také na technické vybavení škol a jejich učeben a laboratoří. Nesnažíme se jen o kvantitu, tedy zvýšení počtu absolventů technických oborů, jde nám také
o kvalitu vzdělání. I přesto, že se v posledních letech objem finančních prostředků, které od státu směřovaly do krajů, neustále snižoval, dokázali jsme s nimi nakládat maximálně efektivně a zajistili jsme ze strany kraje oblasti vzdělávání potřebnou  a adekvátní podporu.