Byla zrušena v červenci 2008. Na výzvy likvidátora statutární orgán nereagoval, není zjištěn žádný majetek. Soud vyzval věřitele k podání informací o případném majetku dlužníka.

Obdobně jsou vyzváni věřitelé Pentex, s. r. o. v likvidaci, Mirotice (28 INS 2556/2010), a Vegas Consult, s. r. o. v likvidaci, Č. Krumlov (26 INS 3560/2010).
Řízení bylo zahájeno se Střechy Kotlaba, s. r. o., Č. Budějovice (27 INS 3502/2010). Pro nedostatek majetku byl zamítnut návrh na UNOR CK, s. r. o. v likvidaci, Č. Krumlov (25 INS 3024/2010). Pro neúplnost odmítl soud návrh Daniely Kašparové, Týn n. Vlt. (28 INS 3086/2010). Zdeňkovi Martanovi, Vimperk (28 INS 3524/2010), soud uložil doplnit návrh. Oddlužení bylo povoleno Zdeňku Rynešovi, Č. Budějovice (25 INS 402/2010). Schůze věřitelů bude 21. května ve 13.30.

Na majetek Omnitech S & T, s. r. o. v likvidaci, Č. Budějovice (25 INS 1687/2010), byl prohlášen konkurz. Schůze věřitelů bude 28. května ve 13 hodin.

V konkurzu na majetek ing. Pavla Mádla, Vodňany (27 INS 5051/2008), činily příjmy ze zpeněžení 2 020 331 korun. Oddělený věřitel Yaris, s. r. o., převzal 1,8 milionu, k rozvrhu dalším věřitelům je 141 872 Kč. Při pohledávkách za 3,66 milionu to představuje uspokojení 3,87 procenta. V konkurzu na Fantasy Air Písek (27 INS 3372/2009) byly příjmy jen 478 013,42 koruny a k rozdělení není nic.