Dalří prohlášené konkurzy: Michal Šírek, Třeboň (27 INS 531/2013), který proti návrhu Komerční banky navrhl oddlužení příliš pozdě (přezkum 8. července v 8 h),  Stanislav Rybák, Ostrovec (27 INS 11252/2012), který v době svého úpadku uzavřel úvěrovou smlouvu a o své situaci věřitele neinformoval (přezkum 8. července v 9).

K návrhu SIKO CB soud zjistil úpadek Novoker, s. r. o., Písek (28 INS 3185/2013), a svolal k rozhodnutí o řešení věřitele na 10. červenec od 9 hodin. Obdobně zjistil úpadek Vladimíra Gaborčáka, Veselí nad Lužnicí (28 INS 3882/2013), a svolal věřitele k jeho řešení na 19. červenec od 10.30 h.

Věřitele MAX  CB, s,. r. o. v likvidaci, České Budějovice (25 INS 12983/2013), vyzval soud k podání informací o případném majetku tohoto dlužníka.

Zahájená řízení: Caramba Czech, s. r. o. v likvidaci, České Budějovice (25 INS 12990/2013), Martin Knotek, Pelhřimov (25 INS 12684/2013), Pavel a Martina Masarikovi, České Budějovice (25 INS 13063 a 13064/2013), Hana Kvapilová, Písek (26 INS 12984/2013), Jiří Vacata, Želiv (26 INS 13078/2013),  Václav Kašpar, Písek (27 INS 13089/2013), Zdenko Rehák, Senica/Humpolec (27 INS 13145/2013), Jan Čadil, Vimperk (26 INS 13144/2013), Oldřich Kovařík, Ktiš (27 INS 13138/2013).

Pro neúplnost byly odmítnuty návrhy Lenky Vacatové, Želiv (26 INS 13079/2013), Heleny Indrové, Zvíkovské Podhradí (26 INS 11190/2013), Karla Stropka, Hluboká nad Vltavou (26 INS 12501/2013).

Doplnit návrhy mají Miroslav Jaroušek, Písek (26 INS 11810/2013), Anna Lagronová, Český Krumlov (25 INS 12773/2013), Jiří Kotalík, Písek (28 INS 12682/2013), Miloš Jirků, Číměř (26 INS 12996/2013), Vladimír Hrách,  Zdíkov (25 INS 12826/2013), Marie Lebedová, Třeboň (28 INS 13035/2013), Marianna Kirilin, Komárov (26 INS 13181/2013).

Pro zpětvzetí návrhů jsou zastavena řízení s Karlem Lopatářem, České Budějovice (26 INS 4158/2013), Lubošem Jindrou, Jílovice (26 INS 4072/2013). K návrhu Hany Tarabové, Písek (28 INS 12991/2013), se nepřihlíží pro vady podání.

Věci Hany a Aleše Benešových, Písek, byly spojeny pod 26 INS 7012/2013, Josefa a Gabriely Krchových, České Budějovice, pod 26 INS 4060/2013, Jany a Jaromíra Vichrových, Nová Cerekev, pod 26 INS 5770/2013.

Oddlužení splátkami: Jaroslava Šimotová, České Budějovice (28 INS 3531/2013), Petr Kroupa, České Budějovice (28 INS 31855/2012) – s dary 1100 Kč.