Konkurz je prohlášen také na majetek Václava Karáska, České Budějovice (25 INS 11032/2013), který se nevyjádřil k návrhu Komerční banky. Přezkum bude 30. října v 9.30 hodiny.

V konkurzu je taktéž  Milan Pečený, České Budějovice (25 INS 4975/2013), rovněž k návrhu Hypoteční banky (přezkum 30. října v 8.45)

V konkurzu na majetek ČIMOS, společnost s r. o., Čimelice (25 INS 8041/2013), soud potvrdil návrh věřitele na změnu insolvenčního správce.

Další rozhodnutí

Zahájeno bylo řízení na návrh Ondřeje Kuhna, Protivín (28 INS 24948/2013).

Věci Lenky a Vladislava Růžičkových, České Budějovice, soud spojil pod 25 INS 11246/2013, Pavla a Marie Prenerových, Malovice, pod 25 INS 13356/2013.

Doplnit návrh má M+M JH, spol.s r. o., J. Hradec (25 INS 24248/2013). Zamítnutý návrh: Ladislav Klim, Katovice (27 INS 24916/2013).

Zastavená řízení pro nezaplacení záloh: Lucie Nováková, České Budějovice (27 INS 6641/2013 – 10 000 Kč), Drav Trans, s. r. o., České Budějovice (26 INS 15715/2013 – 50 000 Kč).

Povolená oddlužení: Kateřina Untermüllerová, Protivín (27 INS 16066/2013, přezkum 31. října v 10.30), František Hauser, Protivín (27 INS 15812/2013, 31. října v 11), Martin Zeman, České Budějovice (27 INS 19000/2013, 21. října ve 14), Dita Šimáčková, České Budějovice (27 INS 12182/2013, 21. října ve 14.30), Zdeněk a Radka Mihalikovi, Kaplice (27 INS 20074/2013, 21. října v 15.30), Jiří a Eva Kaskovi, Nová Ves nad Lužnicí (27 INS 14015/2013, 21. října v 15), Jana Hradská, Dobrá Voda (27 INS 22210/2013, 31. října v 9), Jindřiška Kuthanová, Větřní (27 INS 22336/2013, 31. října v 8).

Oddlužení splátkami:  František a Lenka Tomčányovi, Prachatice (27 INS 13122/2013) – s darem 6500 Kč.

Zbaveni dluhů

Soud osvobozuje Michala Šestáka, Měšice (27 INS 14830/2011), od placení pohledávek věřitelů, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo, a rovněž věřitelů, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit. Osvobození se vztahuje i na ručitele a jiné osoby, které měly vůči dlužníkovi pro tyto pohledávky právo postihu. 26. července vzal insolvenční soud na vědomí splnění oddlužení dlužníka.

Obdobně soud osvobozuje Janu Hajnou, Srubec (25 INS 1194/2011), jejíž oddlužení zpeněžením majetkové podstaty vzal soud na vědomí 12. února.