Zahájená řízení: Marie Krejčová, České Budějovice (26 INS 14127/2012), Marie Líkařová, Český Krumlov (26 INS 14018/2012), Marie Soukupová, České Budějovice (28 INS 14134/2012), Tomáš Plch, České Budějovice (27 INS 14092/2012), Ludmila Forejtová, Strakonice (25 INS 14126/2012), Miroslav Volín, Velešín (26 INS 14089/2012), Josef Toušek, Český Krumlov (28 INS 14063/2012).

Doplnit návrh má Jaroslav Voda, Drhovice (28 INS 14195/2012). Markéta a David Fodorovi, Číčenice (26 INS 6057/2012,)  mají složit zálohu 15 000 korun, Luděk Šťastný, Plav (28 INS 12394/2012), zálohu 20 000 Kč.

Pro nedostatek majetku zamítl soud návrhy na konkurzy na Euro Conte, s. r. o. v likvidaci, Rychnov u Nových Hradů (28 INS 11720/2012), kde pět věřitelů chce přes 100 000 Kč, a na C + C Praha, s. r. o. v likvidaci, Loučovice (28 INS 12307/2012), s pěti věřiteli hlásícími se o 2,5 milionu.

Vrchní soud potvrdil prohlášení konkurzu na majetek Šárky Matějkové, Písek (25 INS 5027/2011). Nevyjádřila se k návrhu věřitele a k nařízenému jednání se omluvila opožděně. Navíc nepožádala o odročení jednání. „Nelze dovodit, že by jí byla nesprávným postupem soudu odňata možnost se vyjádřit," řekl soud.

Na druhé straně vrchní soud zrušil zamítnutí návrhu na oddlužení a prohlášení konkurzu na majetek Petra Lorence, Soběslav (25 INS 17978/2011). Krajský soud takto rozhodl po zjištění, že dlužník se v roce 2005 vzdal dědických nároků ve prospěch své matky, přestože měl závazky na výživném a k obchodní společnosti. Soud měl proto jeho návrh za nepoctivý. Dlužník v odvolání namítl, že jeho matka byla tehdy v tíživé situaci, a on že má dnes možnost s pomocí přítelkyně splatit své závazky oddlužením. Vrchní soud konstatoval, že dlužník zřeknutím se dědictví poškodil své věřitele včetně dcery, ale od té doby už uplynul delší čas a s jeho návrhem na povolení oddlužení to přímo nesouvisí.

Povolená oddlužení: Pavlína a Petr Rybnikárovi, Horní Vltavice (27 INS 6282/2012, přezkum 27. srpna v 8 hodin), Věra a Jan Profantovi, Písek (25 INS 4480/2012, 1. srpna v 8.30), Miroslava Cinová, Hořice na Šumavě (25 INS 9908/2012, 1. srpna v 8.30),   Ludmila Urbánková, J. Hradec (27 INS 10617/2012, 27. srpna v 8.30), Václava Zdychyncová, Český Krumlov (26 INS 6401/2012, 3. srpna v 10.30).

Oddlužení splátkami: Veronika Šlosárová, Kaplice (28 INS 4544/2012), Petra Chrenová, Strakonice (25 INS 6547/2012), Hana Švecová, Vitějovice (25 INS 7162/2012) – s přispěním 3000 Kč od další osoby, Zdeněk a Helena Šerých, Želeč (25 INS 23687/2011), Stanislav Šindelář, Čížová (25 INS 6655/2012), Michal Hubička, Vitějovice (25 INS 7587/2012).