Zároveň ustanovil předběžného správce nového.

Jak jsme uvedli, dlužník uplatnil námitku podjatosti IKT. Především uvedl, že stejný insolvenční správce je ustanoven i v insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužníka L. a S. Tábor, s.r.o. (27 INS 14710/2011), vlastníka „Senior domu“ v Č. Budějovicích. Ten pronajímá Senior Resortu. Insolvenční správce se tak podle mínění Senior Resortu ocitá ve středu zájmů.
(Podrobnosti ve čtvrtečním Deníku.)

Soud jednoznačně konstatuje, že předběžný správce své povinnosti bezezbytku plní.  Je však nutno přitakat dlužníku, že správcova výpověď nájemní smlouvy na Senior dům je zcela zásadní pro eventuální další existenci Senior Resortu. Ten také proti výpovědi nájmu podal žalobu.Je nepochybné, že zájmy správce dlužníka L. a S. Tábor tak jsou v rozporu se zájmem dlužníka Senior Resort, a.s., u něhož o tom, zda v úpadku je či není, nebylo prozatím rozhodnuto.

Soud k původnímu ustanovení shodného správce dospěl za situace, že na oba subjekty bylo možno pohlížet s jistou rezervou jako na podnikatelské seskupení. Za tak těsného spojení obou subjektů vyjádřeného nájemní smlouvou na provozování ubytovacích služeb v tzv. „Senior domu“ skutečně zájem pronajímatele a nájemce je po vypovězení smlouvy protichůdný.  Proto soud rozhodl o odvolání předběžného insolvenčního správce a ustanovil nového. Proti rozhodnutí je možné se odvolat k Vrchnímu soudu v Praze.

Další rozhodnutí

Soud zahájil insolvenční řízení s Danielou Šívrovou, Nová Včelnice (27 INS 4925/2012), s Danuší Svátovou, Písek (26 INS 5103), a s Miroslavem Hujíkem, Český Krumlov (27 INS 5105/2012). Doplnit návrhy mají Bohumír Kvapil, Lipno (26 INS 5047/2012), Ivana a Pavel Palusovi, Třebň (26 INS 5108 a 5107/2012), a Stavinvest Q, s. r. o., Písek (27 INS 5063/2012). Zahájeno je i řízení s Konkurzy, Správa, Servis v. o. s. v likvidaci, Bělčice (25 INS 5106), přičemž soud vyzval věřitele k podání informací o případném majetku tohoto dlužníka.


Povolená oddlužení: Anna a Vilém Holých, Štěkeň (28 INS 23875/2011, přezkum 17. dubna v 9), Ivana Komárková, Vodňany (25 INS 441/2012, přezkum 18. dubna ve 14.30), Zdeněk Šaman, Třeboň (25 INS 2205/2012, přezkum 18. dubna v 9.15), Jan a Lucie Hanzovi, Vráž u Písku (25 INS 22514/2011, přezkum 18. dubna v 10.15), Květa Matoušková, Milevsko (28 INS 2620/2012, přezkum 20. dubna v 9), Roman Mervard, Rapšach (238 INS 842/2012, přezkum 17. dubna v 11 h).


Věřitelé BW Nábytek, s. r. o., Trhové Sviny (12 K 284/21006), budou uspokojeni částkou 335 757 Kč, tedy do výše 4,5 procenta nároku. VZP tak například místo 2,36 miliionu dostane jen 108 204 Kč. Majetek dllužníka byl zpeněžen za 3,77 milionu.
Konkurz je prohlášen na majetek Pavla Martiniaka, Bílsko (25 INS 11571/2011).