České Budějovice – Soud osvobodil Petra Hada, Prachatice (26 INS 17196/2011), od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž nebyly dosud uspokojeny. Osvobození  se vztahuje také na věřitele,k jejichž pohledávkám sev insolvenčním řízení nepřihlíželo, na věřitele, kteří své pohledávky nepřihlásili, ač tak učinit měli, a na ručitele a  jiné osoby, které měly vůči dlužníkovi pro tyto pohledávky právo postihu.

Soud zrušil povolení oddlužení Ivany Pitrové, Deštná u J. Hradce (25 INS 16443/2012), a na její majetek prohlásil konkurz. Dlužnice mj. nezaplatila nic ze slíbených darů v celkové výši 12 000 Kč a k jednání soudu se nedostavila.

Pro nedostatek majetku je zamítnut insolvenční návrh ASTR, spol. s r. o. v likvidaci, České Budějovice (25 INS 34533/2013).

Správce majetku Aleny Tetourové, Chlum u Třeboně (25 INS 14633/2012), může prodat mimo dražbu byt dlužníce minimálně za 350 000 Kč.

Zahájená řízení: Věra Faladová, Sepekov (26 INS 36908/2013), Lubomír Mareš, Oldřichov (25 INS 37203/2013), Jaroslav Krajča, Vyšší Brod (25 INS 37211/2013), Jiří Vít, Malšice (25 INS 37044/2013), Ladislav a Nataša Bledých, Chvalšiny (25 INS 36927/2013), Ivo Folta, Vyšší Brod (27 INS 37029/2013), Josef Šretr, Záboří (27 INS 36910/2013).

Soud vyzval k přihlašování pohledávek věřitele Jiřího Lojína, Bujanov (25 INS 27051/2013).

Věci Petra a Jiřiny Manových, Dobev, byly spojeny pod 26 INS 26880/2013. Doplnit návrh má Erika Piaterová, Malice (27 INS 36906/2013). Odmítnut je návrh Víta Pagače, Benešov nad Černou (25 INS 35116/2013).

Oddlužení splátkami: Vlastislav a Lenka Růžičkovi, České Budějovice (25 INS 11246/2013) – s plněním 4600 Kč od další osoby, Daniela a Jaroslav Blichovi, České Budějovice (25 INS 7946/2013), Martin Novotný, Tábor (25 INS 14565/2013), Marie Toušková, Nová Včelnice (25 INS 15189/2013), Vendula Ivanova, J. Hradec (25 INS 15394/2013), Zdeňka Zadražilová, Pelhřimov (25 INS 17328/2013), Jitka Kalafová, Vimperk (25 INS 17648/2013), Jan Rejthárek, Popelín (25 INS 13446/2013).