Zahájená řízení: Pavel a Dana Mrázkovi, Strakonice (27 INS 12472 a 12466/2012), Antonín Dvořáček, Netolice (26 INS 10226/2012), Miloslav Teplý, Suchdol nad Lužnicí (28 INS 12566/2012), Hana Krutá, Srubec (26 INS 12504/2012). Věci Pavla a Petry Beranových, Velešín, byly spojeny pod 25 INS 10428/2012.

Soud zahájil také řízení s Družstvem Pamela v likvidaci, České Budějovice (27 INS 12452/2012), a vyzval věřitele k podání informací o případném majetku tohoto dlužníka.

Jaroslav a Marie Kotlárovi, Český Krumlov (25 INS 12447 a 12450/2012), a Jaroslav Hejhal, Mladá Vožice (25 INS 12473/2012), mají návrhy doplnit.

Dlužník Svaz tělesně postižených v ČR, o. s., krajská organizace Jihočeského kraje (26 INS 13710/2011), má zaplatit zálohu 15 000 korun. Vrchní soud v Praze tak snížil povinnost uloženou krajským soudem.

Soud zastavil řízení s Mikulášem Tomi, Radomyšl (26 INS 22528/2011), po zjištění, že místo hlavních zájmů navrhovatele je na Slovensku, v ČR se nezdržuje a nemá tu žádný majetek.

Povolená oddlužení:  Markéta Sakařová, České Budějovice (27 INS 1772/2012, přezkum 13. srpna v 10.45 h),  Marta Holubová, Číčenice (27 INS 5334/2012, 20. srpna v 8 h), Petr Svoboda, Jindřichův Hradec (25 INS 5503/2012, 11. července v 10.45), Josef a Jiřina Smejkalovi, Strakonice (25 INS 8634/2012, 11. července ve 13.30), Monika a Cyril Pohlodkovi, České Budějovice (28 INS 9146/2012, 31. července v 9 h), Michal Tomek, Prachatice (25 INS 5841/2012, 11. července ve 13).

Oddlužení splátkami: Petr a Martina Krejcarovi, Humpolec (26 INS 15239/2011) - s přispěním 4000 a 4200 Kč od dalších osob, Ludmila Karasová, Tučapy (27 INS 22664/2011), Růžena Prášková, Zliv (26 INS 3671/2012) – s příspěvkem 3000 Kč, Jana Řehořová, Dráchov (25 INS 19642/2011).

Soud zrušil povolené oddlužení splátkami Veroniky Tribulové, Vodice (28 INS 6635/2011), a na její majetek prohlásil nepatrný konkurz. Dlužnice sdělila, že přestala pracovat u původního zaměstnavatele, žije s přítelem v zahraničí, od nikoho nebere žádné příspěvky, ale považuje za povinnost hradit své závazky a je nadále ochotna poukazovat na účet správce požadovaných 6000 Kč z prostředků za pečování o matku partnera. Soud konstatoval, že dlužník je povinen vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat (resp. povinnost neodmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat). Nelze připustit plnění splátkového kalendáře způsobem realizovaným dlužnicí, která se o získání srážkami postižitelného příjmu nijak nepokouší.

Konkurz na PLM Reklama, spol. s r. o., České Budějovice (26 INS 18030/2011), bude veden jako nepatrný.