Zahájená řízení: Hana Švecová, Vitějovice (25 INS 7162/2012), Martina Abrahámová, Kaplice (26 INS 7109/2012), Petra Ješinová, Písek (26 INS 7046/2012), Bohumila Hálová, Tábor (26 INS 7055/2012).

Doplnit návrhy mají Miroslav Kadlec, Malšice (28 INS 7122/2012), Jana Poppová, Horní Planá (25 INS 7108/2012), PKM Group, s. r. o. v likvidaci, Velešín (25 INS 7036/2012). Pro neúplnost je odmítnut návrh Andrey Maškové, Týn n. Vltavou (25 INS 7054/2012).

Majetek ing. Jiřího Erbana, Prachatice (25 INS 14139/2010), vynesl jen na uspokojení odděleného věřitele částkou 471 691 korun z prodeje nemovitosti.

Vrchní soud v Praze potvrdil rozhodnutí krajského soudu o zjištění úpadku Pospol Strakonice, s. r. o. (28 INS 14872/2011). V odvolání dlužník tvrdil, že má dostatek hodnot k pokrytí závazků, například areál v hodnotě 25 milionů. K prodlení s plněním jeho závazků prý došlo zpožděním plateb zahraničních partnerů, které očekává. Odvolací soud nicméně konstatoval, že rozhodnutí bylo správné.

Krajský soud dále prohlásil konkurz na majetek Hany Okrouhlé, České Budějovice (28 INS 2904/2012). Přezkum bude 29. května od 9.45 hodiny.

Povolená oddlužení: Jaroslav a Štěpánka Součkovi, Písek (25 INS 4577/2012, přezkum 9. května v 8.30), Jarmila Šuhajová, České Budějovice (28 INS 8015/2012, schůze věřitelů ke způsobu oddlužení 6. dubna v 9 h).